TELIA SATSAR PÅ MÅLEN

För ett år sedan kom världen överens om 17 hållbarhetsmål framtagna av FN. Syftet med målen är att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet i världen och lösa klimatkrisen. Som ledande aktör i digitaliseringen stöttar Telia de globala hållbarhetsmålen genom olika initiativ.

Erbjudande

TELIA STÖTTAR FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Erbjudande

Sverige befinner sig i digitaliseringens framkant, och som ledande aktör i telekombranschen stöttar Telia redan i dag de globala hållbarhetsmålen genom olika initiativ, däribland:

Division X: Telias nya enhet som bland annat ansvarar för investeringar, partnerskap och olika projekt tillsammans med entreprenörer och start-ups.

Fossilfritt Sverige: Telia gick hösten 2015 med i initiativet Fossilfritt Sverige, initierat av regeringen. Utöver ett stort internt miljöarbete, är Telias fokus att hitta områden där digitaliseringen bidrar till miljövinster och på sikt ett fossilfritt samhälle.

HelloWorld: Telia är partner inom ramen för ett initiativ om att tända 10 000 digitala stjärnor till år 2020. Genom bland annat lägerverksamhet uppmuntras unga, inte minst tjejer, att satsa på teknik. Inom initiativet kopplade Telia i juli upp Sveriges första digitala sommarkollo.

Telia Healthcare: Med nya digitala lösningar kan Telia möjliggöra för bättre vård och hälsa i samhället. Därför investerar Telia i ny teknik och satsar för en digital välfärd genom plattformen Telia Healthcare.

– Genom fortsatta satsningar på digitalisering kan vi påverka tillsammans, säger Hélène Barnekow, VD för Telia Sverige. Läs Hélènes intervju.