Information till dig som bor i stormdrabbat område

Vi har full förståelse för att det är en mycket besvärlig situation för alla våra kunder som drabbats av stormen Alfridas framfart och som just nu har problem med att använda telefoni och bredband.

Våra master och basstationer är beroende av ström och påverkas därför av att elnätet är så hårt drabbat.  Mobilnätet är påverkat men fungerar överlag med reducerad kapacitet och täckning. I de värst drabbade områdena ligger det fasta nätet för telefoni och bredband helt nere. Vi har en tät dialog med elbolagen som jobbar hårt med att få igång strömförsörjningen och vi stöttar med reservelverk på många platser. Strömmen börjar nu också komma tillbaka på allt fler ställen. Så fort strömmen är tillbaka kan vi påbörja ytterligare inspektion av det fasta och mobila nätet.

Fokus kommer att vara att laga ledningar och stationer provisoriskt för att på så sätt få igång funktionaliteten för all våra kunder så fort som möjligt. Märker du som kund att strömmen är tillbaka men dina tjänster från Telia inte fungerar är det viktigt att du felanmäler detta till vår kundtjänst, antingen via www.telia.se/support eller via telefonsupport på telefonnummer 90200.

Hur ska jag felanmäla om mina tjänster inte fungerar?

Felanmälan kan göras via www.telia.se/support eller via telefon på nummer 90200.

Om varken din mobiltelefon eller internet fungerar försök att ringa via din mobiltelefon från en annan plats då en stor del av mobilnätet fungerar med något reducerad täckning och kapacitet. Självklart är våra kunder också välkomna in i Telias butiker för att få hjälp med felanmälan

Om du upptäcker en synlig skada i telenätet som inte påverkar dina egna tjänster, till exempel nedfallna träd över ledningar, lågt hängande ledningar, avgrävda kablar eller skadade stolpar/kopplingsskåp kan du anmäla det här.
https://www.telia.se/privat/kontakt/kabelskador-skanova

Vad gör jag om jag behöver ringa larmnumret 112 men saknar täckning?

Om det mobila nätet inte har täckning och du behöver ringa larmnumret 112: Stäng av telefonen, ta ut sim-kortet ur mobilen och sätt på mobilen igen. Den går då över på andra operatörers nät under förutsättning att de har täckning i ditt område

Varför måste ni vänta på att elbolagen ska bli klara, era ledningar går ju i samma stolpar?

I vissa fall delar vi stolpar med elbolagen och i vissa fall har vi egna stolpar. I  första hand prioriteras att få igång elnätet så att alla hushåll och våra basstationer får strömmen tillbaka. Först när detta är gjort kan vi ta vid och säkra att våra tjänster fungerar. Båda av säkerhetsskäl och för att elbolagen ska få det utrymme de behöver kan vi inte jobba samtidigt som elbolagen.

Vad gör Telia framåt?

Vi genomför ständigt besiktningar av vårt nät i de drabbade områdena och i det värst drabbade områdena kommer vi under nästa vecka besikta via helikopter för att följa våra telestolpar och nät för att se vart eventuellt extra insatser behövs. 

Vi har drygt 100 tekniker på plats som arbetar med felavhjälpning och vid behov har vi extra resurser runt om i landet som skickas till de värst drabbade områdena.

Vi fokuserar på att hitta provisoriska lösningar för att få igång funktioner för alla kunder så fort som möjligt. När detta är gjort kommer arbetet att fortsätta med att hitta permanenta lösningar för bredband och telefoni i de drabbade områdena. 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

bundled-arrow-right close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up ; svg-icon-checkmark