Barns röster om livet online i ny rapport

Publicerad: 2017-03-02 10:00 | Taggar: Kategorier:

Hur ser barnen på livet online? I den nya rapporten Life online - through children's eyes, framtagen på initiativ av Telia i samarbete med olika barnrättsorganisationer, berättar unga i Sverige, Norden och Baltikum om sina tankar och erfarenheter.

Det är intressant att lära sig om hur människor är i andra länder. Eller vad de äter eller vilka hobbies de har. Du kan lära känna vänner från hela världen om du vill.” -- Flicka, 15

Detta är ett av många citat från rapporten “Life online through children’s eyes”. Rapporten innehåller resultaten från Children’s Advisory Panel (CAP), initierad av Telia Company tillsammans med barnrättsorganisationer och skolor i sju länder i Norden och Baltikum.

I Sverige har Telia samarbetat med Friends och paneldiskussioner har hållits på skolor i Stockholm, Södertälje och i Umeå. I rapporten återfinns spännande berättelser om livet online som är fullt av möjligheter, lärande, glädje och socialt liv – ofta utan inblandning av vuxna. Barnen som har deltagit i panelen ser positivt på livet online och tycks mer mogna och med tydliga strategier för att hantera livet på nätet än vad vuxna ofta tenderar att tro.

- CAP är ett fantastiskt initiativ som lär oss mer om hur barn och unga använder sina mobiltelefoner och sociala medier. För dem är det lika naturligt att kommunicera via mobilen som att prata med en kompis i skolan eller på träningen. Därför är det viktigt att vuxna visar intresse för vad barnen gör på nätet för det är genom att lyssna och samtala som vi skapar ett tryggt nätklimat för barn och unga, säger Carolina Engström, tf generalsekreterare Friends.

- Barnen som vi träffade talade mycket om solidaritet, omtanke, inkludering och demokrati. Resultaten av dialogen ger oss möjlighet till förbättringar både som företag och för samhället i stort, säger Marie Trogstam, hållbarhetschef för Telia i Sverige.

Henriette Wendt, Senior Vice President inom Telia Company, presenterar idag rapporten i sin helhet under ett seminarium i Köpenhamn där också den danska ministern för barn och sociala frågor deltar. Eventet sker som kick off för det arbete som nu tar vid inom Telia Company, med fokus på att ytterligare förstå barns tankar och erfarenheter om livet online.

Nu vill vi inbjuda dig till en dialog om resultaten i rapporten och även att komma med idéer om hur nästa steg kan se ut. Kontakta gärna hållbarhetschef Marie Trogstam, marie.trogstam@teliacompany.com om du vill vara med och bidra med tankar om arbetet framåt för vår barnpanel i Sverige och vilken roll vi gemensamt kan spela i att stödja och respektera barns rättigheter.

Använd gärna #KidsLifeOnline eller #TeliaChildrenOnline om ni vill engagera er direkt kring resultaten.

LÄNKAR
• Här kan du ladda ned CAP-rapport på svenska

Här kan du ladda ned Sverigerapporten Life online - through children's eyes SWEDEN

• Här kan du ladda ned den fullständiga rapporten Life online - through children's eyes CAP report 2017

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton