FN:s globala hållbarhetsmål nummer 16…

Publicerad: 2016-09-20 12:00 | Taggar: Kategorier:

… kanske inte är det mest självklara målet för en teleoperatör att ta sig an när det gäller de 17 globala hållbarhetsmålen som FN tagit fram och världens ledare förbundit sig att uppfylla. Som ledande aktör i digitaliseringen stöttar Telia de globala hållbarhetsmålen genom olika initiativ. Mål nummer 16 lyder ”Peace, justice and strong institutions”. Hur kan vi ha en konkret påverkan på dessa stora frågor?

- Ett av undermålen med mål 16 handlar om att stoppa all typ av våld mot barn. Genom vårt arbete runt Barn på nätet så kan vi faktiskt göra, och gör, en rad konkreta åtgärder som stöttar detta mål, säger Marie Trogstam, Hållbarhetschef för Telia i Sverige.

Telia har tagit ett aktivt ställningstagande för att delta i kampen mot material på nätet som skildrar sexuella övergrepp på barn. En åtgärd är att vi i våra nät blockerar tillgång till webbplatser som är kända av polisen för att innehålla denna typ av material.

Telia står för ett öppet internet och detta är det enda material som vi blockerar. Vi som operatör har ett stort ansvar på nätet och därför är det viktigt att arbeta långsiktigt med att stärka och skydda barn som en del av vår dagliga verksamhet, fortsätter Marie.

Blockeringen har dock en begränsad effekt på det verkliga syftet att förhindra övergrepp. Men det finns mer vi kan göra och gör och som alla företag kan göra. En sak är att hitta olika typer av partnerskap, där aktörer arbetar tillsammans för samma sak. I Telias fall så jobbar vi både med ideella organisationer som Childhood, med teknikföretag som NetClean och med polisen. Den 5 oktober äger en konferens rum på temat ”Skillnad på riktigt” där flera av dessa partners på något sätt deltar. Där vill vi visa på de möjligheter som faktiskt finns att tillsammans bekämpa det hemska brottet att förgripa sig på barn.

Vi har också som en konkret handling aktiverat en teknik i våra nordiska och baltiska verksamheter som varnar om övergreppsmaterial upptäcks någonstans på företagets IT-utrustning. Vid sådan upptäckt görs en polisanmälan, med efterföljande polisutredningen av ärendet, och uppsägning av den anställde som tittade på materialet som en följd. Enligt internationella studier är det mer än 50% av de personer som tittar på övergreppsmaterial – överraskande nog ofta på sina arbetsdatorer – som också förgriper sig på barn. Därför kan en intern installation som denna ha effekt i kampen mot övergrepp på barn.

- Genom att upptäcka och rapportera medarbetare som tittar på övergreppsmaterial på företagets datorer kan vi stödja polisen att rädda barn från pågående sexuella övergrepp och skydda andra barn från övergrepp i framtiden, avslutar Marie.

Läs gärna mer om konferensen Skillnad på Riktigt www.skillnadpariktigt.se. Konferensen är gratis och vänder sig till beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Ju fler företag som deltar i kampen och i lösningar, desto fler barn kan räddas!

 

 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton