Kan dina barn prata med dig om allt?

Som förälder har du ett stort ansvar när det kommer till att skydda dina barn för kränkningar på nätet. Men du kanske inte vet hur du ska göra. Här kan du få lite tips och råd.

Som förälder har du ett stort ansvar när det kommer till att skydda dina barn för kränkningar på nätet. Detta gäller visserligen för alla vuxna. Vi har ett ansvar att tillsammans skydda barn och ungdomar mot elakheter och mobbning oavsett om det är AFK (Away from keyboard, inte vid datorn/mobilen) eller på nätet.

Men du kanske inte vet hur du ska göra. Du märker en förändring på ditt barn, magkänslan säger att något inte stämmer. Men hur går du vidare? Ett bra sätt är att göra sig dela barnets intressen. Är barnet mycket på sociala medier så bör du också vara där. Spelar barnet, var gärna delaktig även i det. Visa dig intresserad. Genom att du visar intresse kommer ditt barn berätta mer om hur hen upplever olika situationer.

Friends har en snabbkurs för vuxna med bra tips och råd för att stötta barn i skolan som är matnyttig med bra tips och råd om hur du kan prata med ditt barn oavsett om det är händelser i skolan eller utanför.

Några tips för dig som är förälder:

* Prata om dagen och händelser där barnet samspelat med andra. En bra början är att fråga ditt barn vad de har gjort på rasterna, vilka de har umgåtts med.

* Ställ öppna frågor som ger barnet möjlighet att svara på många olika sätt. Öppna frågor ger barnet möjlighet att berätta mer och du får veta mer om hur ditt barn tänker och tycker.

* Lyssna först - vänta med lösningar så att barnet får god tid att utveckla sina egna tankar. Ge barnet utrymme att få berätta för dig ostört i lugn och ro.

* Ställ utvecklande, nyfikna frågor om detaljer - vem, var, när, hur, varför - som gör att barnet får reflektera kring saker som hänt. Ta en fråga i taget, ställ inga följdfrågor förrän barnet har berättat klart.

* Visa att du lyssnar - använd spegling genom att med andra ord upprepa det som barnet berättar. Detta bekräftar du tar barnet på allvar och att hens åsikter och tankar är viktiga för dig.

* Bekräfta negativa känslor lagom mycket. Förstärk istället det som är positivt.

* Använd positiva uppmaningar till exempel "Vad bra att du berättar!" Visa ditt barn hur mycket du uppskattar att hen har förtroende för dig.

 

Länkar

Läs mer om unga och internet hos BRIS

Läs mer om hur du kan engagera dig hos Rädda Barnen

Läs mer om SurfaLugnt.se
 

Tillbaka till vår sida om näthat