navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Moms införs på roaming utanför EU

Uppdaterad: 2014-12-31 11:39

Från och med den 1 januari 2015 införs moms på roamingtrafik utanför EU på grund av en ändring av Mervärdesskattelagen. Ändringen berör privatpersoner som är bosatta eller på annat sätt hemmahörande i Sverige och sker till följd av ett riksdagsbeslut efter ett EU-direktiv.

Roaming utanför EU har varit momsbefriat hos Telia sedan 2011.De nya bestämmelserna  innebär att du som privatkund från och med 1 januari 2015 kommer att betala svensk moms på samtalstrafik, meddelandetjänster samt surftrafik när du befinner dig i länder utanför EU. Detta innebär att 25 procent moms tillkommer på priset för dessa tjänster. Denna förändring påverkar samtliga operatörers kunder i Sverige när de reser utanför EU. Aktuella priser finns på telia.se/utomlands. Befinner du dig redan utanför EU när ändringen sker kommer du få ett sms med den nya prisinformationen.

Roaming innebär att du ringer samtal, skickar meddelandetjänster och surfar via en inhemsk operatörs nät i det landet där du befinner dig. När din operatör, i det här fallet Telia, saknar eget nät i ett annat land så har vi avtal med en eller flera operatörer i det landet som möjliggör för dig att använda det landets nät. Man är helt enkelt gäst i det landets nät. Omvänt så kan det landets kunder använda sina mobiler när de kommer till Sverige.

Mer information om lagändringen finner du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SkU31/

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic
Chatt

Behöver du hjälp?

Kontakta gärna en av våra rådgivare

Börja chatta Ring mig

Behöver du hjälp?

Chatta gärna med en av våra rådgivare

Behöver du hjälp?

Chatta gärna med en av våra rådgivare

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.