• Privat
  • Överträdelser och anmälan

Anmäl överträdelser av Telias Internetabonnemang

Här kan du anmäla om du har råkat ut för till exempel mailbombning, spam, intrång eller intrångsförsök eller om du har upptäckt olagligt material som t ex barnpornografi i diskussionsgrupper och på hemsidor.
Telias Abusegrupp kommer att utreda din anmälan och stoppa olämplig användning om det visar sig att det är ett av Telias Internetabonnemang som har använts. Inkomna ärenden behandlas i turordning och någon återkoppling på en anmälan sker normalt ej.
Skriv in din e-postadress för ev. återkoppling:


Vilken IP-adress gäller anmälan?


När inträffade händelsen som du vill anmäla?
År-Mån-Dag:
--

Timme:minuter:sekunder:
::

Tidszon/Timezone där händelsen inträffade:
(svensk vintertid +1 och svensk sommartid +2)


Beskriv kortfattat vad det är du vill anmäla.
Klistra in spårningsunderlag som styrker uppgifterna ovan tex. brevhuvud el logfil från brandvägg:
<< Tillbaka