Ekosystem kompletterar egen kapacitet

Framgång kräver samarbete och öppenhet. Nu gäller det att snabbt ställa om till att arbeta i ekosystem och nätverk – ensam är inte stark. Det slår Laila Pawlak på SingularityU Nordic fast.

De företag som fokuserar på att bygga upp en solid och mångfacetterad intern organisation kommer inte att tillhöra framtidens vinnare. Istället krävs det att man tar ett steg tillbaka, börjar betrakta sin verksamhet utifrån och ser till att bli en aktiv del av ett eller flera ekosystem.

Det menar Laila Pawlak, som är medgrundare och vd för SingularityU Nordic, den nordiska grenen av den globala utbildningscommunityn Singularity University.

– De företag som kommer att vara ledande framöver har fokus på att antingen bygga eller bidra till ekosystem, det vill säga ett nätverk med partner som kompletterar det egna företagets kapacitet, säger hon och fortsätter:

– Det övergripande målet måste vara att hitta sätt att dra nytta av kraften i den snabba teknikutvecklingen – för att göra skillnad i samhället och att främja företagets intressen. Något som bör gå hand i hand.
 

Omvärldens största utmaningar

Singularity University kan beskrivas som en kombination av tankesmedja, skola och inkubator med högkvarteret i Silicon Valley sedan drygt tio år. Det senaste decenniet har de utbildat och inspirerat tusentals entreprenörer, företagsledare och politiker med utgångspunkten att dra nytta av den snabbt accelererande utvecklingen av olika tekniker för att möta några av omvärldens största utmaningar.

– Tekniken kan vara en del av lösningen för att nå ökad hållbarhet ur olika aspekter. Men det krävs att det finns ekosystem av olika aktörer för att ta till vara kraften.

Även Singularity University i sig arbetar förstås i ekosystem för att få optimalt genomslag och Telia är en av deras partner i den nordiska grenen, SingularityU Nordic, som etablerades i början av 2017. Basen är i Köpenhamn, men verksamheten täcker även grannländerna. Den nordiska etableringen är Singularity Universitys första satsning utanför Silicon Valley.
 

Ett intressant kunderbjudande

Behovet av att arbeta i ekosystem har blivit allt mer uppenbart i takt med att tekniken har utvecklats och blivit mer avancerad, menar Laila Pawlak.

– Det är otänkbart att kunna hålla en fullgod kompetens inom alla nya tekniker som utvecklas inom företaget. Det gäller i princip oavsett hur stort företaget än är. Men med hjälp av partner i ett ekosystem går det att upprätthålla ett intressant erbjudande till kunderna, säger hon.

En annan utgångspunkt i det nya sättet att arbeta är att det behövs ett agilt förhållningssätt till hur företaget håller kontakten och kommunicerar med sina kunder.

– Det enklaste exemplet är att titta på utvecklingen inom mobiltelefoner. Tänk tillbaka till 2005 – det är inte särskilt länge sedan – vem kunde då förutspå att den antagligen viktigaste kontaktpunkten med kunden skulle vara mobilen?

Kunderna är alltså snabba på att anamma ny teknik, och det gäller att inte bara hålla jämna steg utan att ligga steget före för att kunna möta dem på rätt arena och med rätt verktyg.

– Nu ser vi till exempel en tendens att användningen av sociala medier tippar över från Facebook mot Youtube – hur ska man tackla det i sin kundkommunikation? Där behövs en kompetent partner för att kunna hantera förändringen tillräckligt snabbt.
 

Ny strategi – mindre kontroll

Den största utmaningen för de flesta företag i övergången till ekosystem är att det innebär en helt ny strategi.

– Man är van vid att ha kontroll över sina resurser, sin personal, sin forskning och utveckling; det är något som man har kunnat kontrollera och till och med bevaka. Nu behövs det en öppen kommunikation på ett helt nytt sätt, och företaget behöver inte vara särskilt gammalt för att ha en ”ryggsäck” med traditionella arbetssätt som behöver ifrågasättas och omvärderas.
 

En viktig utgångspunkt när man ska närma sig ett arbetssätt i ekosystem är att definiera vad man själv kan bidra med – till skillnad från vad man själv har att vinna, enligt Laila Pawlak.

– Det kan vara lätt för vissa företag att definiera, men svårt för en del andra. Det kan ju handla om värden som inte passar de egna konsumenterna i dagsläget, men som med tillskott från olika partner kan bli attraktiva erbjudanden.

Laila deltar i programdelen:
Keynote: Från Egosystem till Ekosystem
Exponentiell teknikutveckling ger oss kraft att tackla stora utmaningar, men inte på egen hand; hastigheten gör det omöjligt för enskilda verksamheter att själva dra nytta av möjligheterna som utveckling ger. Istället behöver innovation drivas i ekosystem med andra, vars egenskaper och kompetenser kan komplettera och stärka den egna verksamheten. Laila Pawlak, VD på SingularityU Nordic inspirerar kring hur din verksamhet ska hantera den nya tekniken genom samarbeten.
Se hela programmet här
Läs mer om Laila Pawlak här

Talar på Telia Connect2Business 2018
Laila Pawlak, medgrundare och VD på SingularityU Nordic. Hon är också affärsängel och en eftertraktad författare och talare inom ämnen som entreprenörskap, customer experience och innovation. Hon kommer att dela med sig av insikter kring hur vi bygger förmågorna och etablerar tankesätten som flyttar oss från egosystem till ekosystem. Läs mer på telia.se/c2b och där kan du också anmäla dig och se eventet LIVE