Digitala stöd för mental hälsa

Publicerad: 2018-04-24 11:52 | Taggar: Kategorier:

Det kommer många nya digitala hjälpmedel inom vården, både när det gäller fysisk och mental hälsa. Bland annat utvecklas nu lösningar för att underlätta för personer med ADHD.

Många digitala vårdinnovationer inriktas mot förebyggande insatser, bland annat genom att uppmuntra rörelse och livsstilsförändringar för att minska risken för olika åkommor.

Även när det gäller mental hälsa finns det goda möjligheter att arbeta förebyggande, till exempel genom att uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa utifrån beteendeförändringar i sociala medier.

LÄS ÄVEN: Hur mår den svenska vården?

Mental träning, mindfulness och stresshantering är andra exempel på hur mobilen kan vara ett effektivt verktyg för bättre mental hälsa. Två svenska exempel är Shim, där testanvändarna kände högre livskvalitet och minskad stress1, och Papilly som ska hjälpa dig att ”hitta balansen i din vardag”.

Headspace har de senaste åren blivit en populär app för mental träning, och inom mindfulnessområdet finns även bland annat den svenska Potential Projects app. Några andra svenska intiativ är Remente som beskrivs som en form av digital livscoach2, Ahum som vägleder dig till rätt terapeut och det digitala verktyget Freeyou från den ideella organisationen Freezone som ska hjälpa barn och unga via mobil eller dator.

Förebygga negativ stress
För ett par år sedan genomfördes ett projekt som skulle ta fram exempel på uppkopplade produkter som kunde stödja föräldrar med så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), det vill säga bland annat ADHD och autism.3 I rapporten4 presenteras ett antal lösningar – som förstås fungerar för alla personer med NPF – bland annat planeringsverktyg, en ”sak-påminnare” och appar för att förebygga negativ stress samt för att skapa en bättre balans mellan roliga och tråkiga saker som måste göras i vardagen. Ingen av lösningarna har dock lanserats som färdig produkt än.

– De här verktygen skulle kunna ha ett väldigt brett användningsområde, för personer både med och utan diagnosticerade nedsättningar. Det handlar i grund och botten om att kunna hantera utmaningen med att få vardagen att fungera, säger Daniel Einarsson, lektor i datavetenskap på Högskolan Kristianstad.

Kan skötas hemifrån
Designbyrån Usify var drivande i samarbetet, där bland annat Högskolan Kristianstad ingick. Tjänstedesignern Alina Fri på Usify konstaterar att personer diagnosticerade med ADHD och andra NPF-diagnoser saknar välfungerande digitala lösningar.

– Det finns tydliga fördelar med att det är digitalt, inte minst då stödet blir tillgängligt för fler och att det går att sköta hemifrån, vilket kan vara är extra viktigt för personer med NPF, säger hon.

Samtidigt gäller det att ha respekt för att det finns en varierande digital mognad, påpekar Daniel Einarsson.

– För den som känner sig osäker på digital teknik så skulle lösningen i sig kunna vara stressande, och att förebygga stress är ett av de grundläggande syftena för de här personerna, säger han.

Minskade vårdinsatser
Daniel Einarsson anser ändå att det finns stor potential med den här typen av lösningar i vården.

– De innebär förstås i första hand en vinst för individen som kan få hjälp att upprätthålla sin vardag, men det leder i sin tur till tydliga samhällsekonomiska vinster – både i form av minskat behov av resurskrävande vårdinsatser och att de här personerna får betydligt bättre förutsättningar att sköta sina jobb genom att till exempel hålla tider och fungera socialt.

Stort intresse för nytt projekt
Nu arbetar Usify med ett nytt projekt, denna gång i samarbete med Psykologpartners, som ska leda till ett digitalt behandlingsprogram för vuxna med ADHD. När de efterlyste frivilliga till tester fick de snabbt in många intresseanmälningar.

– Stödtjänsten runt behandlingsprogrammet kan innehålla delar som kan komma att göra nytta för fler än enbart personer med ADHD, som är den primära målgruppen. Det finns många situationer där det finns ett växande behov av att få ökad kontroll på livet, till exempel vid ångestsyndrom eller för den som är utbränd, säger Alina Fri.

Foto: Johnér / Lena Granefelt

Läs också
Ökat ansvar för den egna hälsan
Kroniskt sjuka får digitalt stöd
Hörselhjälp med digitala verktyg

Fotnoter
1 Telia
2 Dagens Industri
3 Läs mer om projektet: http://iot-for-npf-foraldrar.se/
4 PTS Rapport

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton