Uppkopplade mossväxter ger bättre luft i storstaden

Publicerad: 2017-11-17 09:37

Luftföroreningar är ett växande globalt problem. Nu finns en smart panel med mossväxter som ska kunna ta upp kampen med den dåliga luften i våra storstäder.

Klimatfrågor är något som engagerar allt fler och miljöaspekter finns numera med i många sammanhang. Till exempel när Facebook etablerade sina serverhallar utanför Luleå för några år sedan, då de miljövänliga kylmöjligheterna var något som lyftes fram.1

De ständigt ökande luftföroreningarna är en del av den globala hållbarhetsproblematiken. Enligt International Energy Agency (IEA) ligger luftföroreningar så högt som på plats fyra på listan över de största hälsohoten för närvarande.2 IEA rapporterar att luftföroreningar numera orsakar fler dödsfall än HIV, tuberkulos och trafikolyckor – tillsammans.

IoT minskar växthusgaser
Ny teknik kan vara ett mycket användbart verktyg i arbetet med att förbättra situationen. Vi har till exempel sett innovationer med uppkopplad miljöövervakning3, då problemet synliggörs på ett effektivt och tydligt sätt.

Men tekniken kan också användas för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt en rapport4 från Ericsson kan ICT-lösningar (Information Communication Technology) bidra till att reducera dessa utsläpp med upp till 15 procent fram till år 2030. Det skulle då innebära en minskning med omkring 10 gigaton koldioxidekvivalenter (CO2e[PW1] ), vilket är mer än det så kallade ”ekologiska fotavtrycket” från EU och USA sammanräknat.

Samtidigt, konstaterar de i samma rapport, kommer det ekologiska fotavtrycket från ICT-lösningar endast att öka marginellt under de kommande åren. Det finns alltså en stor potentiell nettovinst.

Stadsträd fyllda med mossa
En av de innovationer som ska kunna bidra inom just detta område kommer från Green City Solutions . Deras lösning kombinerar levande växter med Internet of Things (IoT) i något som kallas CityTree – men som snararast ser ut som fristående växtpaneler.

Varje panel är omkring fyra meter hög och ungefär lika bred, och ska kunna stå fritt i en stadsmiljö eller i exempelvis en större vänthall. CityTree rymmer en stor mängd mossväxter som har en extra god luftrenande kapacitet, och varje panel ska kunna ta hand om lika mycket luftföroreningar som 275 planterade riktiga träd i staden.

Kräver minimal yta

Även här blir det tydligt att det finns goda nettovinster att hämta: varje CityTree ska bidra till en minskning med upp till 240 ton CO2e, medan produktionen av ett sådant ”träd” har ett ekologiskt fotavtryck på omkring 4 ton CO2e.5

I jämförelse med de 275 riktiga träd som hade behövts ska ett CityTree vara betydligt billigare och – något som är betydelsefullt i en storstad – enbart behöva 1 procent av den yta som alla dessa träd skulle ha krävt.

Uppkopplad skötsel
Hur kommer då IoT in i bilden? Jo, bland annat i skötseln av mossväxterna. Ett CityTree har solpaneler som ska stå för driften av en automatiserad bevattning och näringstillförsel, och med inbyggda sensorer kan mängd och frekvens styras utan manuell inblandning. Det sker förstås också automatiska mätningar så att det hela tiden går att göra uppföljningar och utvärderingar av effekten.

Finska Naava har för övrigt en produkt som bygger på en liknande idé, men då i mindre skala för att förbättra inomhusklimatet på bland annat kontor.

Foto: Green City Solutions

Källor
1 The Guardian
2 www.iea.org
3 www.ivl.com
4 Ericsson
5 Springwise

Läs också
Smartare städer med öppna data
5g tar uppkopplingen till en ny nivå
Nya krafter i delningsekonomin

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton