Digital potential för dagligvaror

Publicerad: 2017-11-17 15:59

Den som är upptagen med sin mobil i mataffären stannar längre i butiken – och handlar därmed mer. Men dagligvaruhandeln ligger efter, jämfört med andra branscher, när det gäller att dra nytta av digitala möjligheter.

Enligt en aktuell undersökning som gjorts på den amerikanska marknaden av Deloitte är omkring hälften av alla dagligvaruköp ”digitalt påverkade”.1 Det handlar till stor del om att många konsumenter använder exempelvis webbplatser med recept och bloggar för att hitta inspiration, men även att allt fler – just nu en tredjedel av konsumenterna – använder en smartphone när de ska välja varumärke under en inköpsrunda.

I undersökningen konstateras också att det finns ett glapp mellan vad konsumenterna önskar och vilka upplevelser som erbjuds inom dagligvaruhandeln. Bara 31 procent av de som handlar dagligvaror anser att digitalt innehåll gör inköpen lättare, medan motsvarande siffra för hela detaljhandeln är 42 procent.2 De aktörer i denna bransch som satsar på sin digitala närvaro har stora konkurrensfördelar, menar Deloitte.

”Blinda” av mobilen
Ulf Johansson, professor och föreståndare Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har följt dagligvaruhandelns utveckling under många år.

– Det talas en hel del om digitaliseringen i branschen och ibland kan man få uppfattningen att det redan har hänt – men så är verkligen inte fallet. Det är väldigt analogt bland dagligvaruhandlarna i Sverige. Ja, det gäller även i andra länder, säger han.

Han konstaterar att andra butiker kan lida av konsumenternas ”mobile blindness”, det vill säga att kunderna är så upptagna av sina mobiler att de inte tar till sig skyltning och inredning i butikerna. Visuella erbjudanden och traditionellt planerad placering av varor kommer alltså inte att påverka dessa kunder.

– Men så är det inte inom dagligvaruhandeln, där är det snarast tvärtom: om kunden blir distraherad så stannar han eller hon längre i butiken och plockar på sig fler varor.

Butiker börjar distrahera själva
Detta är rätt logiskt, menar han, för om man strosar runt bland fler avdelningar under ett mobilsamtal är det lätt hänt att man ser eller kommer på fler saker som man tycker sig behöva.

– Det gäller förstås inte sällanköpsvaror; jag köper inte en skjorta till bara för att jag är inne i klädbutiken lite längre. Däremot kan jag plocka på mig till exempel ett extra paket kakor eller något nytt smörgåspålägg i matbutiken.

Än så länge har inte butikerna själva börjat ”distrahera” kunderna för att stanna kvar längre, men det tror Ulf Johansson bara är en tidsfråga innan vi får uppleva.

– Det är inte svårt att tänka sig att innovativa butiker hittar på sätt att engagera kunderna via någon form av mobilkontakt, säger han.

Effektivisera och stärka relationer
Digitaliseringen gör också att dagligvarubranschen – i likhet med andra branscher – får helt nya möjligheter att lära känna kunden, och därmed ger olika typer av individanpassade erbjudanden.

– Det går att skapa starka relationer med sina kunder på ett helt nytt sätt, samtidigt som butikerna kan göra stora effektiviseringar genom att ha en mer detaljerad koll på vanor och tendenser.

Det finns en stor potential, men även uppenbara hinder, menar han.

– Till att börja med måste man investera – i både teknik och kompetens – och det här är en lågprisbransch med små marginaler. Men det största hindret är nog att det krävs ett nytt tankesätt, och det går trögt att göra en förändring inom det området. De som lyckas har dock säkerligen mycket att vinna.

Källor
1 Handelstrender.se
2 Handelstrender.se

Läs också
Julshoppa i London med AR
Använden först - köp sen
Online-handel med fysisk närvaro

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton