Crowd Insights klargör transportbehoven

Våra städer växer stadigt och därmed ökar kraven på välfungerande transportlösningar. Med hjälp av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten, vilket kallas Crowd Insights, går det att se hur grupper av människor rör sig – för att på så sätt förstå beteenden och behov bättre.

I en stad är det dagligen massor med pendlare som rör sig mellan hem och jobb, samtidigt som det sker många andra transporter under dagen.

– Informationen ger oss möjlighet att förstå hur grupper av människor reser, vid vilka tidpunkter och mellan vilka destinationer, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia.

Resultatet blir något som bland annat stadsplanerare och transportansvariga kan ha stor nytta av, förklarar han. Ett exempel är den studie av rörelsemönster i och kring Södertörnsområdet i södra Storstockholm som Telia genomförde i samarbete med trafikoperatören Nobina i slutet av 2016. Man har även gjort en analys av hur grupper av människor rör sig lokalt i stockholmsförorten Tyresö.

– Det här blir ett sätt att kunna förstå de verkliga beteendena och transportbehoven i samhället. Analyserna bekräftade en del av de resmönster som man har utgått från i planeringen av befintliga transportlösningar, men de pekade samtidigt på sådant som eventuella behov av nya busslinjer, optimering av enskilda rutter, anpassning av tidtabeller och nya hållplatser, säger Magnus Leonhardt.

Anonyma uppgifter
Han understryker att det inte är frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några som helst personuppgifter; den är både anonymiserad och aggregerad*.

Det finns många vinster att hämta ur den här typen av analyser: förutom att det går att få ut högre kvalitet – mer anpassad till behoven – för offentligt finansierad transport så kan bussbolag och andra trafikoperatörer optimera användningen av sin fordonsflotta och sina medarbetare. Smartare transportlösningar bidrar förstås också till miljövinster tack vare att man undviker utsläpp från överflödiga körningar.

– Dessutom finns det en annan stor grupp ”vinnare”, nämligen alla resenärer som får tillgång till just de transporter som de behöver.

Värdefull överblick
Enskilda bussbolag gör redan idag egna studier för att optimera sin trafik, men de statistiska underlagen är i jämförelse rätt trubbiga, enligt Magnus Leonhardt.

– I en del städer finns det bra system för att veta hur många resenärer som kliver på exempelvis bussen vid en speciell tid och plats. Men det går inte att se hur långt de åker med bussen, inte heller vilken som är deras slutdestination. På det här sättet kan man få en värdefull överblick över helheten.

Analyser inför nya områden
Även inom stadsplanering finns det all anledning att titta på möjligheterna med Crowd Insights, menar han.

– Där handlar det bland annat om att få beslutsunderlag för att placera sådant som parkeringar, cykelställ och små servicebutiker. När nya områden ska byggas går det också att göra analyser av hur området skulle påverka den befintliga trafiksituationen.

Befintliga ”flaskhalsar” i en stad kan också åtgärdas mer effektivt genom den här typen av datadrivna analyser av rörelsemönster.

– Framöver tror jag även att vi får se Crowd Insights som ett verktyg inom områden som event och turism. Inom detaljhandeln kan man också ha nytta av det, till exempel vid planering av nya köpcentrum eller vid nyetablering av en butik där man kan välja mellan olika lägen.

* Aggregerad data = Statistisk data där flera olika resultat slagits samman för att öka överskådligheten.

Mer om Crowd Insights:
Telia Company
Nobina och Telia i samarbete för smartare busslinjer

Läs också:
Smarta övergångsställen ökar säkerheten
Smart kollektivtrafik behöver växla upp
Uppkopplade mossväxter ger bättre luft i storstaden

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

4G ADSL-plug RSS SIM-card TV add addressbook-plus addressbook alert-circle alert-triangle arrow-down arrow-left arrow-out arrow-pointer arrow-right arrow-up arrow_down arrow_left arrow_right arrows-circle arrows-cycle ball bar-graph battery bell book briefcase broadband browser-group building-large-wifi building-large building-medium building-small bundled-arrow-right bus business-card buy calendar camera chatbot check checklist circle-3-arrows circle-4-arrows clapper-board clock-dotted clock close cloud coffee cogwheel combinations content conversation cross currency-euro currency-kr cutlery device-arrows device-broken device-cogwheel device-lock device-recycle device-user devices dice document-DOC document-GIF document-JPG document-PDF document-PNG document-PPT document-XLS document-check document-pen-user document-pen document down-open-big download education ellipsis email envelope ethernet-cable family-wifi favourites flash floppy-disc folder-arrow folder-open folder-pen folder-plus folder folders game-controller getting-started gift globe-outline globe graph group hand-heart hand-shake handshake headphones heart-pulse heart help hierarchy home-installation home house image infinity info-circle information internet invoice ipad laptop lightbulb link listen location-pin lock-open lock love megaphone microphone minus mobile money-hand-kr money music mute navigation-arrow-down navigation-arrow-right net_signal network open ornament panic paperclip pause pen pie-chart piggybank plane play-circle play playbutton plug-circle plug plus press_button printer prize profile question-circle question-mark question radio refillsim repair reservation robot rocket router scales search-address search-house search security server services settings shield-check shield-plus shopping-bags shopping-cart shuffle signal skip-back skip-forward skull-circle skull-device skull-outline smart-watch smiley-happy smiley-sad smiley-surprised smiley snowflake speech-bubbles-dots speech-bubbles star stationary-phone stop store stream subscription support svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark tablet tag technicalsupport television thermometer thumbs-down thumbs-up tools touch trash-can travel truck-clock turtle upload user-box user-device user-heart user-outline user-plus user-speechbubble user-support user users-family video-film video-web voicemail volume weather wifi wireless zoom-in zoom-out