Svensk lasernavigator hjälper synskadade

Publicerad: 2016-09-14 10:29 | Taggar: Kategorier:

Tack vare en upptäckt vid Luleå tekniska universitet kommer synskadade snart kunna upptäcka föremål på 50 meters avstånd. Till sin hjälp får de en ”teleskopisk vit käpp”.

  Det var när Daniel Innala Ahlmark inledde sina doktorandstudier i industriell elektronik på Luleå tekniska universitet som hon började gå igenom marknaden för navigationshjälpmedel för synskadade.

– Jag visste att det fanns en hel del olösta problem kring just navigation, och jag var nyfiken på vad det var för utveckling på gång. Jag hittade många försök till lösningar men ingen av dem verkade ha lyckats på marknaden. När min handledare var inne på samma spår som jag beslöt vi oss för att ta oss an utmaningen, säger Daniel Innala Ahlmark, som själv är synskadad.

Laser bättre än ultraljud
Utgångspunkten var alltså att skapa ett hjälpmedel som kunde fungera som en ”teleskopisk vit käpp”, det vill säga att det går att upptäcka objekt som befinner sig betydligt längre bort än vad man kan nå med käppen.

– Visst har det funnits den typen av hjälpmedel tidigare, men då har man till att börja med utgått från att mäta med ultraljud, vilket ger en begränsad räckvidd – ungefär kring åtta meter går gränsen. Nu när laserenheterna har blivit tillräckligt små för att kunna byggas in i en handhållen enhet var det givet att använda den tekniken istället. Då kan räckvidden nå upp till 50 meter, förklarar han.

Vibration från högtalare
En annan förändring som Daniel Innala Ahlmark vill genomföra är hur informationen förmedlas till användaren.

– Tidigare har det främst skett med ljud, ungefär som när man använder en backsensor på en bil eller genom att en talad röst upplyser om objekten. Men det är inte så lyckat, eftersom man vill ha omgivningens ljud så ostörda som möjligt. De utgör ju i sig en del av navigeringen när man är synskadad.

Istället provade Daniel och hans handledare om det gick att använda sig av känselsinnet, vilket är relativt outforskat i dessa sammanhang. De började med att koppla en liten vibrator, motsvarande de som sitter i mobiltelefoner, till lasernavigeringen.

– Men en sådan vibrator reagerar för långsamt för att det skulle fungera tillräckligt bra. Vi kom på att det borde gå att använda en liten högtalare som man lägger fingret på. Den används alltså inte för att förmedla ljud, utan det är endast vibrationen i högtalarmembranet som användaren känner i fingertoppen.

Förmedlar avstånd till objekt
Resultatet har därmed blivit en fullt fungerande ”teleskopisk vit käpp”, som både kan förmedla att det finns objekt längre fram och på vilket avstånd – genom att man för navigatorn närmre eller längre från kroppen kan den avgöra hur långt bort objektet befinner sig.

Nu har de lämnat in patentansökan för sin lösning och väntar på svar från PRV.

– Nästa steg i utvecklingen är att ta navigatorn från prototypstadiet genom att bland annat förfina designen för att göra den bekvämare att hålla i och lösa detaljer som att den ska kunna hållas i valfri hand, säger Daniel Innala Ahlmark.

Läs också:
Smart skosula hjälpmedel för personer med demens 

Ny svensk uppfinning underlättar livet för diabetiker  

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton