Allt du inte vågat fråga om digitaliseringen

Publicerad: 2016-09-20 16:25 | Taggar: Kategorier:

Här svaren på allt du behöver veta om digitaliseringen - samlat på ett och samma ställe.

Vad menar man med digitalisering?
Det korta svaret: En ökad användning av datorer och internet. Men som regel finns det också underliggande betydelser, som att samla in och omsätta data för att skapa värde.

Vilket värde kan det handla om? Vilka är de stora fördelarna med digitaliseringen?
Den första stora fördelen, som många företag och privatpersoner har upptäckt, är att digitala verktyg kan användas för effektivisering av allt från komplexa affärsprocesser till återkommande vardagssysslor.

För företag är nästa steg ofta intressantare, nämligen att digitaliseringen kan bidra till helt nya tjänster och produkter. Dessutom förskjuts fokus från att erbjuda produkter till att erbjuda tjänster eller lösningar, där till exempel Philips har börjat sälja tjänsten ”ljus” istället för armaturer. Eller att, som den digitala musiktjänsten Spotify, erbjuda möjligheten att lyssna på musik istället för att sälja skivor. Allt som säljs kan även kan individanpassas i en helt annan utsträckning än tidigare.

Vad betyder ”disruption”?
Digitaliseringen medför att nya företag utmanar gamla, traditionella branscher. Disruption innebär helt enkelt att omkullkasta traditionella affärsmodeller. Nättaxitjänsten Uber och bostadssajten Airbnb är de tydligaste exemplen, som har rört om både taxi- och hotellbranschen. Många andra sektorer kommer att möta liknande utmaningar framöver.

Varför blir värdenätverk allt viktigare?
Cyklerna kommer att bli allt kortare, vilket kräver en ökad flexibilitet kring exempelvis it-lösningar. Många affärer blir också allt mer komplexa och många företag kommer att ha svårt att själva ha kompetens för att kunna nå tillräcklig flexibilitet. Istället kommer lösningen vara att agera i nätverk, där även kunder och leverantörer kan ingå.

Vad innebär det att ett företag är agilt?
Att de har en organisation och processer som gör att de är redo för snabb anpassning och förändring, något som allt fler menar är nödvändigt i och med de förändringar som digitaliseringen medför.

Vad är big data?
Stora mängder data – som underförstått samlas in för att ligga till grund för analyser av till exempel köpbeteenden.

Vad är VR och AR?
Virtuell verklighet (VR, virtual reality) är en illusion av en verklig omgivning som man dessutom kan interagera med. VR-tekniken har en bakgrund i flygsimulatorer som utvecklades för att möjliggöra billig och säker träning och i avancerade presentationstekniker som utvecklades för jaktplanspiloter. Den upplevs vanligtvis med speciella glasögon eller hjälmar.

Förstärkt eller förhöjd verklighet (AR, augmented reality) innebär att någon form av teknik som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid. Den vanliga yttervärlden kompletteras alltså med virtuella inslag. 

Vad är AI?
Artificiell intelligens handlar enkelt uttryckt om att få maskiner att tänka och bete sig på samma sätt som vi människor gör. Med så kallad maskininlärning ska bland annat robotar kunna dra slutsatser, planera, lösa problem och förstå naturligt språk genom att man har efterliknat den mänskliga hjärnans förmåga och funktioner.

Hur fungerar crowdfunding?
Den vanligaste formen av crowdfunding eller gräsrotsfinansiering innebär att någon, en person eller en organisation, startar en kampanj för att få in kapital och då belönar de som satsar med något som är kopplat till ett visst projekt. Det kan röra sig om allt från en rockgrupp som vill finansiera en ny skiva till att en institution vill ha bidrag till sin forskning. Grunden är att det är en stor grupp individer som bidrar med små summor istället för att man har en ensam stor investerare bakom sig.

Vad är ett startupföretag?
Det finns ingen tydlig definition, men det bör i alla fall ett företag som är nystartat och i något avseende innovativt. Ett startupföretag förväntas också ha stor potential och utgångspunkten är att det ska kunna växa snabbt. Spotify är ett av de mest lysande exemplen på den svenska startuphimlen, liksom betalningsföretaget Klarna.

Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknaden?
Många arbetsuppgifter kan numera automatiseras, digitaliseras eller utföras av robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Men i vilken mån det kommer att märkas i Sverige är osäkert, eftersom många lågkvalificerade yrken redan har automatiserats här. Klart är i alla fall att högkvalificerade jobb kommer att skapa allt mer av värde och därför ge ännu högre löner. Dessutom spås en större andel att arbeta som egenföretagare i olika typer av nätverk.

Källor:
https://www.theguardian.com/sustainable-business/intelligent-lighting-designing-responsible-consumption
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/virtuell-verklighet
http://it-ord.idg.se/ord/forstarkt-verklighet/
”Om Sverige i framtiden” (Digitaliseringskommissionen)

Läs också:
Här är framtidens supertrender
Samarbeten allt viktigare i innovationer
Blockkedjan vinner mark
Är du redo för virual reality?

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton