"Digitalisera – eller dö"

Publicerad: 2016-10-21 14:54 | Taggar: Kategorier:

Digitalisera – eller dö. Det är vad som väntar världens företag enligt den nya svenska boken ”Get digital – or die trying”.

– Nu gäller det agera och göra de nödvändiga förändringarna, innan det är försent. Det måste finnas en digital vision som man kan börja navigera efter, säger Jonas Hammarberg, föreläsare och organisationskonsult, som tillsammans med Arash Gilan skrivit boken med den drastiska titeln ”Get digital – or die trying” (boken är skriven på svenska, titeln till trots).

Där utgår de från det faktum att digitaliseringen är här och att det är något som påverkar alla. De sammanfattar utgångspunkten för dagens företag så här:
- Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.
- Allt som digitaliseras kan kopieras.
- Allt som kopieras sjunker i värde.

Det här har olika slags påverkan, beroende på till exempel bransch och företagsstorlek, men att det kommer att påverka råder det ingen tvekan om, menar Jonas Hammarberg.

Hög grad av angelägenhet
Så hur ser förändringsprocessen ut –  vad är det som måste göras?

– Precis som alla förändringar så kan man urskilja tre tydliga faser, där den första går ut på att planera och förbereda. Här handlar det om att säkerställa att det finns en hög grad av angelägenhet, ”sense of urgency”, i hela verksamheten. Därefter är det dags att mejsla fram den digitala visionen och ifrån det lägga sin strategi.

Det förstnämnda – att få alla att känna att förändringen är angelägen – är lätt att missa eller åtminstone underskatta, menar Jonas Hammarberg.

– Rätt genomfört blir det en resa som får långtgående positiva effekter för företaget. Men som ledare är det nära till hands att bli ivrig och vilja påskynda utvecklingen. En överdriven retorik kan skapa rädsla istället för entusiasm.

Skapa ambassadörer
Nästa fas blir att ”få det att hända”, vilket bland annat innebär att skapa ambassadörer i företaget – och att ta tillvara kraften hos medarbetarna.

– Om medarbetarna gillar, förstår och påverkas av syftet med den ”digitala resan” så är mycket vunnet. Man bör dock vara medveten om att människor blir allt mindre engagerade i sina jobb, säger han och förklarar:

– En undersökning från Gallup visar att 16 procent av svenskarna är engagerade, och i andra änden av skalan är det hela elva procent som arbetar aktivt mot företagets syfte och mål! Det är en utmaning som man inte kan blunda inför.

Utmana affärsmodeller
Den sista fasen handlar om att få förändringen att stanna – och att utvecklas.

– Det är inte som ett traditionellt it-projekt, där man kanske kunde ha målet att ”bli digital” och sedan nöjt luta sig tillbaka. Det som måste inledas är snarast en kontinuerlig förändringsresa, där det hela tiden finns med ett ifrågasättande.

En viktig komponent i hela digitaliseringen är disruption, alltså att utmana traditionella affärsmodeller, system och processer. Det är också så ifrågasättandet ska fungera, förklarar Jonas Hammarberg.

– Digitaliseringen gör att allt fler produkterbjudanden övergår till att bli tjänsteerbjudanden. Och dagens konsumenter förväntar sig att en tjänst utvecklas med honom eller henne, att den hela tiden blir bättre. I annat fall finns det alltid en konkurrerande tjänst att välja istället.

Läs också:
När digitalt blir normalt
Rapport: Så påverkas arbetsplatsen av digitaliseringen
Värdenätverk - en väg till framgång 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton