Samarbete skapar digitala ledare

Publicerad: 2016-03-30 11:42 | Kategorier:

En digital ledare måste se sitt företag som en del i ett ekosystem. Samarbete krävs för att kunna skapa verkligt värde i den digitala eran. Det menar Greg Verdino, futurist och auktoritet på den digitala framtiden.

Digitala tekniker har varit en del av Greg Verdinos livsstil i flera decennier. Eller som han uttrycker det själv: ”Jag har alltid varit något av en nörd.”

– Jag vill inte lyfta fram mig själv som en förebild, för visst kan jag hålla med om att det inte är självklart att det passar alla elvaåringar att gå en programmeringskurs på sommaren istället för att följa med kompisarna på läger… Men min poäng är att digitala tekniker måste bli en del av livsstilen i dagens företag. Det är inget som går att addera till verksamheten – det måste vara verksamheten, förklarar han.

Handlar inte om teknik
Även om han själv alltså länge varit intresserad av själva tekniken, så är det inte där han anser att fokus ska ligga i den digitala transformationen.

– Många företag skulle vinna på att utgå från vad den digitala transformationen i grund och botten handlar om: att överbrygga klyftan mellan vad kunden förväntar sig och vad företaget faktiskt levererar.

Det är nämligen alltid kunden som är i ”pole position”, och de företag som upplevs innovativa och nytänkande håller bara på att försöka komma ikapp kunden, menar Greg Verdino.

– Jag rekommenderar alltid att företag i första hand tittar på vad kunden gör, istället för att ta sikte på vad konkurrenterna gör.

Tillgång till extern kompetens
De företag som ligger bäst till när det gäller att försöka komma ikapp kunden är de som varit digitala från start, konstaterar han.

– Alltså företag som Amazon, Uber, Airbnb, Google, Zappos eller någon av alla de startup-företag som introducerar disruptiva affärsidéer inom bransch efter bransch.

Det som utmärker dagens – och morgondagens – digitala ledare är enligt Greg Verdino bland annat att de har en ny syn på tillgången av kompetens:

– Man måste till att börja med ha en arbetsplats som lockar till sig de som har vuxit upp med en digital livsstil, de vill förstås kunna ha samma livsstil på jobbet. Samtidigt ska man tänka på att i den digitala eran är inte den mest värdefulla kompetensen den du har på din lönelista, utan den externa kompetens som du har tillgång till on-demand.

Från tjänst till relation
Han förklarar att digitala ledare har tagit till sig tanken på att verka i ett ekosystem, där man samarbetar med företag, konkurrenter, kunder och en bred allmänhet för att nå framgång.

– Det kräver öppenhet, transparens och antagligen ett visst mått av mod. Det kan kännas osäkert, men öppnar fantastiska möjligheter.

En annan egenskap som förenar de digitala ledarna är enligt honom att de, överallt där det är möjligt, ser till att gå från produkt till tjänst och därefter från tjänst till relation.

– Det här är extra kritiskt inom de områden där ägande ersätts med tillgång – tänk på förändringarna inom underhållning, bilar, fastigheter, mjukvara och allt annat som kan levereras via molnet. Vinnarna blir de företag som lyckas bygga och upprätthålla de mest meningsfulla relationerna med sina kunder.

Greg Verdino talar under programpunkten:
Keynote: Digital Pioneers
Greg Verdino, internationell talare och auktoritet på den digitala framtiden, delger insikter kring hur världens djärvaste varumärke nyttjar digitaliseringen för att förutse och tillgodose behoven hos nästa generations kunder.

Läs mer om Nytändingen för Volvo

Bättre vård med ökade kontakter
 

Filminslaget med Greg Verdino är från hans deltagande på årets Telia Connect2Business. Fler intressanta talare kan du se och läsa om på www.telia.se/cb


Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton