Fysiska möten en följd av digital utveckling

Publicerad: 2016-05-24 08:18 | Kategorier:

Samtidigt som de digitala processerna blir allt viktigare delar av företagen, ökar betydelsen av fysiska möten med människor. Att kunna skapa och hålla liv i nätverk är en framgångsfaktor, menar Handelsprofessorn Robin Teigland.

Robin Teigland kommer ursprungligen från Nashville, Tennessee, och flyttade till Sverige med sin dåvarande norske man för 24 år sedan. Nu är hon professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och pratar svenska med en säregen amerikansk-norsk accent. Hon är starkt engagerad i utvecklingen av den digitala ekonomin, med alla de möjligheter och utmaningar som den medför.

– En intressant effekt av den snabba digitala utveckling vi ser nu är att vikten av fysiska samlingsplatser ökar. Jag anser att en av de viktigaste framgångsfaktorerna i Silicon Valley är att alla dessa företag är koncentrerade till en liten yta, säger hon.

Fyra av fem idéer från informella nätverk
Möjligheten till fysiska möten är en språngbräda för nya företagsnätverk och samarbeten, men även till det som Robin Teigland kallar ”informella nätverk”.

– Det är en annan sak än att etablera ett faktiskt partnerskap eller ingå i ett uttalat nätverk tillsammans med andra företag. I de informella nätverken, där folk helt enkelt börjar prata med varann, kan man lära sig den värdefulla ”tysta kunskapen”, den som inte går att läsa sig till i böcker.

Men informella nätverk kan givetvis även vara digitala, lägger hon till, även om de fysiska som regel är mer effektiva sett till ren kunskapsinhämtning.

– Forskare uppskattar att grovt räknat 80 procent av alla idéer till nya produkter kommer från medarbetares informella nätverk utanför företagens gränser. Inte minst beror det på att kommunikationen och kunskapsutbytet går snabbare där.

Hon höjer dock ett varningens finger för att sträva efter att etablera så många kontakter som möjligt.

– Det tar tid att hålla liv i kontakter, så det viktiga är att kunna fokusera på de rätta kontakterna. Sedan är förstås det allra bästa att ha många kontakter som är rätt.

Anpassning till nya förutsättningar
En annan viktig faktor för att bli ett framgångsrikt företag är att kunna anpassa sig snabbt till nya förutsättningar på marknaden.

– Hur snabb man ska vara varierar förstås mellan branscherna. Som regel måste man alltid vara snabbfotad, men det finns en risk att man är alltför snabb. Ibland kan det krävas lite uthållighet och framför allt att man ser till att alla nödvändiga krav är uppfyllda, något som till exempel bolag inom finansiell teknik har anledning att vara extra noga med.

Något annat som måste gå snabbt är att hitta lösningar på de problem som uppstår.

– I traditionella bolag har det funnits utrymme för medarbetarna att vara problemlösare, alltså att själva ta hand om det. I startup-kulturen tänker man ”fix it!” och är snarare lösningsfinnare – det gäller att tänka hur det ska lösas, sen behöver man inte göra det själv men man kan lösa det i sitt nätverk.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton