Samverkan ger kraft åt innovation

Publicerad: 2016-06-08 16:32 | Taggar: Almedalen 2016, Almedalen 2016, Almedalen 2016 Kategorier:

Det finns gott om innovationskraft i Sverige just nu – men det behövs en ökad samverkan mellan såväl stora och små bolag som näringsliv och statliga aktörer för att möta samhällsutmaningar. Det menar Darja Isaksson, ledamot av Innovationsrådet.

Digitaliseringen är den klart dominerande drivkraften för innovation i Sverige just nu, konstaterar Darja Isaksson, ledamot av Innovationsrådet och grundare av innovationsbyrån Ziggy Creative Colony.

– Men förhoppningsvis börjar en annan drivkraft få genomslag, nämligen behovet av att på allvar använda innovation för att klara viktiga samhällsutmaningar inom klimat, hälsa, energi och mycket annat, säger hon.

För att få fart på den utvecklingen anser hon att samverkan mellan stora och små bolag i näringslivet, stat och akademi behöver fungera ännu bättre.

– Det görs gott om innovationer i dag, men vi behöver bli bättre på att skala lösningar till samhällsnivå.

Stora samhällsutmaningar
Långsiktigt är det viktigaste av allt att vi behöver öka tempot i innovation som rör alla stora samhällsutmaningar idag, inte minst för att nå de viktiga globala målen som tagits fram inom FN och som avgör mänsklighetens framtid, menar Darja Isaksson.

– Det är fantastiskt att Sverige har världsledande forskning på området genom bland annat Stockholm Resilience Centre, med frontfigurer som Johan Rockström. Vi behöver lyckas koppla ihop drivet och förändringskraften i startup-bolag med de utmaningar som ska lösas, både på kort och lång sikt.

Sverige har emellertid goda förutsättningar för att lyckas med detta långsiktiga arbete:

– Här finns exempelvis mängder av kompetens, världens fortfarande mest digitala och förändringsbenägna befolkning, vilket innebär en bra testmarknad. Vår blomstrande startup-scen är också central.

Innovation måste uppmuntras
Det som framför allt behöver tillföras är den ökade samverkan som hon nämnde tidigare.

– De största glappen i dag handlar dels om att få ihop de små innovativa bolagen med de stora systemens problemställningar och detaljkunskap. Intressanta mötesplatser växer upp på många håll, men vi behöver mer, och effektivare processer för detta.

Dessutom ser hon ett behov av ta fram incitament till innovation inom offentlig sektor. I dagens läge är inte innovation något som uppmuntras, utan i vissa fall tvärtom:

– Ett exempel är om vårdinrättningar får ersättning för hur många personer som passerar deras fysiska väntrum, så kommer de inte snabbt att anamma innovationer som hjälper oss som invånare att få vård på distans, eller till och med diagnosticera oss själva med hjälp av innovativa produkter.

Individanpassad vård
Hon lyfter även fram behovet av informationsstandarder för att öppna möjligheter för innovatörer, bland annat inom hälsoområdet.

– En vård som är optimerad för varje individ förutsätter ett rikt, samverkande ekosystem av tjänster från proaktivt hälsofrämjande till avancerad vård. Vi kan bara få snurr på innovationer inom hälsa om vi ser till att information kan flöda mellan en enormt rik flora av tjänster och system. För att data ska kunna flöda, krävs att olika lösningar följer samma standarder för hur man organiserar information.

Välkommen att höra mer! - Telia i Almedalen 2016:
Digitalisering och samverkan – drivkrafterna för innovation
Tid/Plats: 6 juli 08:30 – 10:00 Rosenhill St Hansgatan 9 i Visby / LIVE
Kan Sverige behålla konkurrenskraften när digitaliseringen förändrar världen? Vilka krav ställs på innovation, förändringstakt och samarbete? Telia Companys Sverige VD Hélène Barnekow ihop med bl.a. Sofie Lindblom, innovationschef på Spotify och Charlotte Brogren, Vinnovas generaldirektör ger svar.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton