Nya regler ska minska stress

Publicerad: 2016-06-03 12:23 | Taggar: Kategorier:

Varje år sjukskrivs 32 000 personer av stressrelaterade orsaker. För att mota utvecklingen stipulerades nya arbetsmiljöföreskrifter som trädde i kraft den 31 mars. Reglerna gäller bland annat övertidsarbete och stress kopplat till att ständigt vara nåbar.

 

Fler svenskar än någonsin sjukskrivs på grund av stress på jobbet. Totalt rör det sig om 32 000 människor per år som blir sjukskrivna med diagnoser som tyder på utbrändhet, det säger docent Aleksander Perski som forskar om stress.

 

Arbetsmiljöverket rapporterar samtidigt att antalet anmälningar om arbetsrelaterad ohälsa har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Det är en dramatisk ökning och skälen tros vara en för hög arbetstakt, bristande återhämtning, dåliga relationer på arbetet och kränkande behandling. Mest drabbade är medelålders kvinnor.

– Det är klart alarmerande och det är en utveckling som vi från verket vill stävja och vända. Det är ett lidande för individen, men det är också en kostnad för samhället och för företagen, säger Ulrich Stoetzer på Arbetsmiljöverket i en intervju med SVT.

Några av de nya reglerna
För att minska stressen på jobbet gäller sedan den 31 mars nya regler på arbetsplatsen. Här är en sammanfattning av några av punkterna ur föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som går att läsa i sin helhet på Arbetsmiljöverkets hemsida.

* Chefer och arbetsledare ska förstå, kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

* Det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som främjar hälsan på arbetsplatsen. Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i organisationen.

* Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna ska inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

* Arbetstagarna ska känna till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås, om det finns särskilda sätt på vilket arbetet ska utföras och i så fall hur, vilka uppgifter som ska prioriteras när tiden är knapp, samt vem de kan vända sig till för att få hjälp för att utföra arbetet.

* Arbetsgivaren ska motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande, till exempel att bemöta människor i svåra situationer, leder till ohälsa hos arbetstagarna.

* Arbetstiderna ska inte leda till ohälsa hos arbetstagaren. Särskilt riskfyllda omständigheter kan vara förväntningar på att ständigt vara nåbar, nattarbete och övertidsarbete.

* Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till detsamma. Dessutom ska det finnas rutiner för hur fall av kränkande särbehandling hanteras.

Värt att komma ihåg: Reglerna är bindande och ansvaret för att de följs ligger hos arbetsgivaren och gäller i alla verksamheter där en arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton