Samarbeten allt viktigare i innovationer

Publicerad: 2016-06-01 13:09 | Taggar: Almedalen 2016, Almedalen 2016, Almedalen 2016 Kategorier:

De innovationer som ska lösa morgondagens samhällsutmaningar kräver allt oftare samarbeten över disciplingränser – företag, universitet och organisationer måste ha ett nära utbyte, konstaterar Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Vinnova, den statliga myndigheten med ansvar för att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning, investerar varje år cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. För att kunna använda medlen på rätt sätt får de ständigt utveckla sitt arbetssätt i takt med samhällsförändringarna, konstaterar Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova.

– Just nu kan vi se hur antal parter per projekt har ökat. Samverkan har blivit en viktigare del av innovationsarbetet, och då inte enbart i den traditionella meningen med universitet och näringsliv – nu ser vi hur företag i olika branscher och av olika storlekar etablerar samarbeten i projekten.

Dessutom har det blivit fler inslag av aktörer inom humaniora och samhällsvetenskaper samt offentlig sektor i kombination med de tekniska projektdeltagarna, berättar hon.

Måste fortsätta satsa
Inom IKT-området (informations- och kommunikationsteknik) har Sverige en lång tradition av framgångsrikt innovationsarbete.

– Det ger en bra grund för kommande satsningar, inte minst i kombination med att vi generellt snabbt tar till oss ny teknik i Sverige; vi är adaptiva och intresserade av nya saker. Men det finns ambitiösa innovationssatsningar även i andra länder, så för att behålla vår position gäller det att vi fortsätter satsa på att bland annat utveckla de starka kunskapsbaserna på universitet och högskolor.

De kunskaper som kommer fram inom IKT-sektorn är värdefulla förutsättningar för innovationer inom andra sektorer, menar Charlotte Brogren.

– Nästan oavsett vad det handlar om, från life science till produktionsteknik, så är det IKT som ligger till grund för de innovationer som ska lösa morgondagens utmaningar.

Europeiska samarbeten
Även om vi i Sverige ska se till att fortsätta behålla vår konkurrenskraft i innovationssammanhang, så har det blivit allt viktigare med samarbeten även över nationsgränserna – inte minst på europeisk bas.

– Globaliseringen medför att många av utmaningarna bör lösas i internationella samarbeten. Vi arbetar aktivt med att initiera sådana projekt, och vi ser hur svenska innovationer inom IKT är en viktig pusselbit i många av de sammanhangen, säger Charlotte Brogren.

Digitaliseringen har inneburit såväl nya möjligheter som nya utmaningar; en snabbt föränderlig värld lär morgondagens förutsättningar och behov av innovationer inte vara desamma som dagens.

– För att vara proaktiv krävs det att man arbetar på ett annat sätt, det gäller såväl oss som aktörer inom näringslivet. Med digitaliseringen har ”spelplanen” förändrats – vilket medför stora möjligheter för de som drar nytta av det, men lika stora risker för de som inte inser och agerar efter förändringarna.

Telia i Almedalen 2016 – välkommen att delta på plats!

Digitalisering och samverkan – drivkrafterna för innovation
6 juli 08:30 – 10:00 Rosenhill St Hansgatan 9 i Visby / LIVE

Charlotte Brogren kommer till Almedalen och medverkar i ett seminarium om hur digitaliseringen och allt hårdare global konkurrens idag ställer nya krav på såväl näringsliv som offentlig sektor. Förutsättningarna för svenskt innovationsarbete förändras snabbare än någonsin och nya, kreativa start-ups, mer etablerade företag och offentlig sektor behöver i allt större utsträckning samarbeta med varandra för att lyckas.

Foto: Anette Andersson

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton