Sverige först med digitalt hälsokonto

Publicerad: 2016-01-27 10:19 | Taggar: Almedalen 2016 Kategorier:

Inom snar framtid kommer du att kunna sköta mer av din hälsa via webben. Under året lanseras tjänsten Hälsa för mig, ett personligt hälsokonto med all hälsoinformation samlad på ett ställe. Samtidigt ökar valfriheten i vården genom digitala alternativ till traditionella läkarkontakter.

Med tjänsten Hälsa för mig blir Sverige först i världen med ett personligt digitalt hälsokonto som är initierat av myndigheter. Syftet med tjänsten är bland annat att stimulera ett långsiktigt engagemang i sin hälsa genom att man själv kan överblicka all hälsoinformation, såsom läkemedel, vaccinationer, optikerrecept samt besök hos läkare, mödravård och tandläkare.

– Tanken är att ge alla möjlighet att delta i sin egen vård och hälsa, vilket gynnar såväl individ som samhälle, säger Tomas Lithner, avdelningschef på eHälsomyndigheten.

Den som äger kontot bygger själv upp det med de uppgifter som hen vill ha med, till exempel läkemedels- och vaccinationslistor. Det kommer också gå att hämta och spara kopior på journaluppgifter från sjuk- och mödravården.

– Även träningsinformation kommer att kunna lagras via hälsoappar som kan finnas anslutna till hälsokontot.

Hjälpa familjemedlemmar
Planen är att Hälsa för mig ska öppna för allmänheten under 2016. Tomas Lithner understryker att tjänsten är frivillig, kostnadsfri och säker.

– Du äger själv din information och bestämmer om och vad du vill dela med andra.

Möjligheten att dela informationen är tänkt att underlätta för anhöriga som hjälper en familjemedlem, till exempel den som vill bistå sina gamla föräldrar att hålla reda på sina läkemedel.

– Vi förväntar oss att tjänsten kommer att utvecklas över tid, inte minst genom att privata aktörer utvecklar appar som vi kan testa och ansluta till tjänsten om de godkänns. Man kan till exempel tänka sig appar som är kopplade till motion eller sömnvanor, säger Tomas Lithner.

Videomöten med läkare
En helt annan tjänst som utnyttjar digital teknik för att förbättra inom vårdsektorn är Kry, som har lanserat möjligheten att boka videomöten med läkare. Ett möte är 15 minuter långt, kostar i dagsläget 299 kronor och kan användas för besvär och symtom som inte kräver en fysisk undersökning. Läkaren kan också skriva ut recept om denne bedömer att det behövs.

Det finns med andra ord möjligheter att öppna nya kanaler och etablera nya tjänster inom vård och hälsa. Men det kan mycket väl finnas innovationskraft i startup-bolag som inte går att ta tillvara eftersom lagar och policyer i dagsläget inte är anpassade för att möjliggöra ett effektivt och säkert informationsutbyte mellan offentliga och privata aktörer. [1]

1] Källa: [https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2015/Oktober/ny-rapport-digital-transformation]

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton