Kriminalvården skapar app för bättre frivård

Publicerad: 2016-01-27 10:05 | Taggar: Appar Kategorier:

Under 2016 kommer Kriminalvården satsa på att utveckla en app för att ge stöd till personer som är dömda till frivård, alltså till exempel skyddstillsyn eller villkorlig frigivning. Syftet är både att göra det lättare att upprätthålla en fungerande vardag och att vara ett stöd i deras behandling.

Frivården i Sverige omfattar ungefär 14 000 personer som har dömts till skyddstillsyn, samhällstjänst, elektronisk fotboja eller som har blivit villkorligt frigivna. Nu satsar Kriminalvården på att utveckla en egen app som är anpassad för att göra det lättare för dessa personer att ha en vanlig vardag och att undvika att hamna i beteenden som kan öka risken för återfall.

– Många har en stor hjälp av enkla hjälpmedel som scheman och påminnelser i mobilen, eftersom en utmaning inom frivården är att många klienter uteblir från sina möten med handläggare. Det är enkla funktioner ska finnas i appen, men den ska även ha mer avancerade möjligheter för att stötta den behandling de får, säger Lena Lundholm på Kriminalvårdens avdelning för frivård.

Stöd i risksituationer
Kriminalvården använder ofta någon form av KBT-behandling i frivården, som innefattar övningar och strategier för att förhindra återfall i brott och missbruk. Med push-notiser kan klienten bli påmind om att göra sina övningar, och appen kan även användas för att ge stöd i risksituationer.

– Utanför anstaltsmiljön utsätts den dömde hela tiden för situationer som kan öka risken att återfalla i brottslighet och missbruk. De situationerna är givetvis svåra att hantera och en tanke med appen är att den ska innehålla strategier som passar varje enskild person.

För att få nytta av appen krävs att klienten är motiverad, och Lena Lundholm understryker att det kommer att bli ett helt frivilligt stöd.

– Men vi har redan haft kontakter med utvecklare som är duktiga på gamification för att se hur vi kan göra den så attraktiv att använda som möjligt.

Minskat antal brott
Kriminalvården har fått 2,5 miljoner kronor från Vinnova som stöd för utvecklingen av appen, och de pytsar själva in samma summa.

– Vi ser att det här kan göra stor samhällsnytta framöver. Förutom att det hjälper alla individer i frivården räknar vi med ett minskat antal återfallsbrott, vilket är en mycket värdefull effekt. Både för att det minskar kostnader i samhället och, inte minst, för att det minskar antalet brottsoffer. För vid alla brott, även exempelvis inbrott, finns det ett eller flera brottsoffer som lider, säger Lena Lundholm.

Kriminalvården kommer att arbeta med utveckling och tester av appen under 2016 och Lena Lundholm hoppas att den kan lanseras i början av 2017.

Foto: Kriminalvården

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton