Så hjälper Google Glass barn med autism

Publicerad: 2016-08-26 11:00 | Taggar: Kategorier:

En person med autism har svårt att läsa av andra människor i sociala samspel. Nu arbetar forskare på Stanford University med en applikation för Google Glass som bland annat ska kunna presentera tolkningar av ansiktsuttryck i realtid.

Mellan en och två procent av befolkningen i Sverige – alltså minst 100 000 personer – beräknas ha autism eller en liknande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. [1] Problematiken har sin grund i en bristande förmåga att hantera information, vilket framför allt tar sig uttryck som svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Att tolka ansiktsuttryck är något som många med autism har svårt för.

Det finns i dag ingen medicinsk behandling som anses vara relevant, utan de mest effektiva insatserna är beteendeinriktade och bygger på inlärning. Bland annat genomförde forskare vid Karolinska Institutet häromåret en studie som visar att datoriserade träningsprogram kan hjälpa personer med autism att tolka ansiktsuttryck och känna igen känslor. [2]

Tolkar ansiktsuttryck i realtid
Nu har forskare vid Stanford University börjat utveckla en träningslösning för barn med autism som bygger på Google Glass. Kameran på glasögonen läser av de ansiktsuttrycken hos de personer som barnet möter och ger i realtid en tolkning av vad detta betyder, alltså till exempel vilken känsla personen uttrycker.

Glasögonen ska därmed underlätta socialt samspel, men forskarna är tydliga med att de ska användas för träning så att barnet blir bättre på att hantera detta på egen hand – de ska alltså inte vara en ”protes”.

Utöver detta har de anpassat glasögonen till att läsa av barnets ögonkontakt med andra, något som också många med autism har svårt för. Mätningarna kan sedan användas som grund i den beteendeterapi som barnet får av sin läkare.

Hjärnan kan förändras
Att det går att träna sig till att bli bättre om man har den här typen av beteendeproblematik bevisades av studien vid Karolinska institutet, där de med hjälp av magnetkamera kunde se att viktiga delar av det som kallas för den sociala hjärnan hade aktiverats. Sven Bölte, professor i barn och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, konstaterade i samband med studien att hjärnan hos patienter med bland annat autism uppvisar potential för förändring och anpassning genom adekvat träning.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu (Personen på bilden har inte med texten att göra).

Källor:
[1] http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/
[2] http://www.hjarnfonden.se/2015/04/ny-forskning-hjalper-personer-med-autism-att-kommunicera/

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton