Försprång för digitala pionjärer

Publicerad: 2016-08-25 14:15 | Taggar: Kategorier:

Nya digitala affärsmodeller ger upphov till både utmaningar och möjligheter för svenska företag. En av möjligheterna är att vara tidigt ute med att ställa om till effektiva och flexibla arbetssätt för att på det sättet skapa ett försprång.

Gränsen mellan det traditionella fysiska kontoret och en virtuell arbetsmiljö håller snabbt på att suddas ut. Redan i dag har nio av tio medelstora och stora företag i Sverige tagit initiativ för att skapa en digital arbetsplats.

Exempelvis erbjuder 85 procent av svenska företag tillgång till jobbmejl i mobilen, 44 procent till företagets intranät för dokument och filer, medan enbart 25 procent erbjuder åtkomst till företagets affärssystem.

– Det saknas dock ofta en tydlig strategi och policys för hur användningen av digitala informations- och kommunikationstjänster ska omsättas till en förändring av arbetsplatsen, säger Mille Beckman på Telia, konceptansvarig för den digitala arbetsplatsen.

Endast fem procent av europeiska företag har en hög mognad för digitala arbetsplatser, konstaterar han, vilket i sin tur innebär att det finns goda möjligheter att skaffa sig en bra position på marknaden genom att vara en av dem som tidigt satsar på den här transformationen.

Många fokuserar på teknik
Ett övergripande dilemma på många företag är att de har en teknikcentrerad kultur när det gäller mobilitet och digitala lösningar, det vill säga att de fokuserar på digitala enheter.

Alternativet, som är mer gynnsamt både på kort och lång sikt, är att låta kulturen vara resultatorienterad, med fokus på det värdeskapande i verksamhetens digitala transformation.

– Med tanke på den utbredda teknikfokuseringen är det inte förvånande att sju av tio initiativ som är kopplade till mobilitet och digitaliseringen av arbetsplatsen drivs för att uppnå tidsbesparingar, snarare än att de fungerar som en del av företagets digitala transformation, säger Mille Beckman.

Skapar ett försprång
Utan en fungerande samordning riskerar man att företaget får en digital silo-struktur, istället för att man tar tillvara kraften i de nya möjligheterna till informationsutbyte.

– För de som lyckas med omställningen till en digital arbetsplats och verksamhetsmodell väntar nya möjligheter när medarbetare, kunder och partner samverkar i värdeskapande nätverk. De som investerar i dag skapar ett försprång i att ta tillvara på kunskap, kompetens och innovationskraft – i och utanför den egna verksamheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton