Uppkopplad försäkring ger försiktiga förare

Folksam har omkring hundra utvecklingsprojekt på gång inom it, och satsar årligen cirka en miljard kronor på dessa projekt. ”Allt måste göras samtidigt”, säger koncernchef Jens Henriksson.

Folksam har varit snabba med att ta it-initiativ genom åren – exempelvis var de den första svenska kunden som köpte en IBM 650-dator på 1950-talet och för sex år sedan genomförde de ett pilotprojekt kring att låta ansvarsfulla förare belönas med lägre försäkringspremier.

Nu är de aktuella med ett nytt projekt i samma anda som det senare: med hjälp av Telia Sense – ett sätt att göra äldre bilar lika smarta som de nya modellerna – erbjuder Folksam sina kunder att haka på konceptet ”Köra säkert”.

– Grundidén är att vi vill minska antalet olyckor. Det är i sig inget nytt för oss, vi har länge engagerat oss genom att till exempel testa cykelhjälmar och göra kampanjer för användande av bilbarnstolar, säger koncernchefen Jens Henriksson.

Sensor kopplad till ljusdioder
Det nya är att de kan dra nytta av den senaste tekniken för att påverka olycksfrekvensen. Den som väljer att ansluta sig till Köra säkert kommer att ha en sensor i bilen som är kopplad till en panel med tre ljusdioder på instrumentbrädan: röd, gul och grön.

– Ljussignalen styrs av hastigheten, kopplat till den hastighetsgräns som gäller där du befinner dig. Rött betyder att du tydligt kör för fort, gult strax aningen över gränsen och grönt att du håller dig på rätt sida om gränsen. Det här är ren gamification: bilisterna lockas av att köra så ”grönt” som möjligt, dessutom gör det att försäkringspremien sänks.

I dagens läge är det många som slentrianmässigt ligger upp till 10 km/h över gränsen, konstaterar Jens Henriksson. Med sänkta hastigheter minskar både olycksrisken och bränsleåtgången.

Satsar en miljard per år
Men även om Folksam har varit tidigt ute med it-satsningar i vissa lägen så är det först nu de börjar komma ikapp sina branschkollegor, menar Jens Henriksson. Han uttrycker det som att Folksam har en ”teknikskuld” på ett par år i jämförelse med de andra.

– Det är mycket i de här sammanhangen, när allt går så fort. Det finns bara ett sätt hantera det för oss: att satsa mycket framåt. Sedan jag började här för tre år sedan har vi lagt omkring en miljard kronor på utvecklingsprojekt inom it – varje år. Och det kommer vi att fortsätta med så länge det behövs.

Enligt Jens Henriksson går det inte att prioritera bland projekten, utan ”allt måste göras samtidigt”.

– Kunderna har en sådan it-mognad och sådana förväntningar. Då är det bara att gasa på, och det innebär att vi har nästan hundra utvecklingsprojekt på gång parallellt.

Nya förväntningar från kunder
Snabbheten i kommunikationen är något som är nytt för försäkringsbranschen, konstaterar han.

– När försäkringsbolag har gjort affärer tidigare så har det byggt på kommunikation med kunden en gång per år – inför förnyelse av försäkringen. Och då är det vi som tagit kontakt. Så är det inte i dag; kunderna är aktiva och förväntar sig svar direkt.

Han berättar att man håller ett vakande öga på tänkbara disruptiva aktörer, sådana som kan ”sticka upp” och skaka om fundamenten i branschen.

– Visst är det fullt möjligt att till exempel Google drar nytta av sitt starka varumärke och sin kundbas för att starta ett försäkringsbolag. Men vad skulle det innebära för kunderna? Låt säga att du har en livförsäkring och har sökt på ordet prostatacancer 25 gånger det senaste året – tror du att du får en högre eller lägre premie då?


TIPS:
Läs mer om Köra säkert: Folksam

Läs mer om Telia Sense: Telia Sense