Flexibiliteten tar över – även i regelverken?

Publicerad: 2016-04-18 08:31 | Kategorier:

Digitaliseringen har medfört en demokratisering av entreprenörsskapet. Men för att ta tillvara potentialen måste regelverket i högre grad bygga på både flexibilitet och trial-and-error, menar Swedbanks Anna Felländer.

I oktober 2015 bytte Swedbanks chefsekonom Anna Felländer titel och roll inom banken. Då tog hon nämligen sig an den nyinrättade och skräddarsydda rollen som digitaliserings- och framtidsekonom. Hon har länge engagerat sig i digitaliseringens möjligheter och effekter, och konstaterar att det just nu finns en stor outnyttjad potential.

– Digitaliseringen gör att startsträckan blir allt kortare för entreprenörer. Det går lättare än någonsin att sjösätta en affärsidé, samtidigt som det öppnas nya möjligheter när delningsekonomin kommer in i allt fler områden, säger hon.

Trögrörliga regelverk
Detta är alltså potentialen. Men för att dra optimal nytta av den går det inte att hålla fast vid dagens trögrörliga regelverk.

– Den lagstiftning som vi måste rätta oss efter i dag är anpassad till produktion av fysiska varor. Den måste inte enbart ändras, utan även bli mer flexibel – och kunna fungera med trial-and-error. Precis som de moderna affärsmodellerna gör. I Storbritannien har man kommit igång med det, så det borde gå här också.

Anna Felländer menar att arbetskraften framöver kommer att bestå av en växande andel egenföretagare. De farhågor om att jobben kommer att försvinna – som dyker upp då och då – vill hon tona ned.

– Visst kommer det att bli förändringar, men de innebär att vissa jobb försvinner och andra tillkommer. Dessutom kommer allt som kan digitaliseras falla i värde, medan allt annat istället kommer att stiga i värde.

Finansbranschen sena med samarbeten
Hennes egen bransch, finanssektorn, är under transformering, anser hon. Även om bankerna ofta räknas till pionjärerna när det gäller att introducera digitala kanaler för sina kunder, så är de enligt Anna Felländer sena med innovationer och att etablera strategiska samarbeten.

– Även i det fallet skulle jag vilja påstå att det till stor del beror på regelverken. Nu finns det vissa öppningar, och det pågår en utveckling av såväl egna lösningar som partnerskap – fast vi är fortfarande till viss del bakbundna.

Att bankväsendet skulle kunna stå inför en disruption liknande den musikindustrin råkade ut för med Spotifys intåg tror hon inte är rimligt.

– Det finns ingen som har utmanat hela vår infrastruktur på motsvarande sätt, och dessutom har vi en inbyggd styrka tack vare att vi har våra databaser och de väl fungerande kanalerna för fysiska kontakter. Men visst finns det aktörer som utmanar delar av vårt erbjudande, och inte minst därför måste vi se till att hålla ett högt driv i utvecklingen i banken.

Anna Felländer, Digitalisering- och framtidsekonom på Swedbank var årets moderator på Telia Connect2Business 2016. Upptäck

Läs mer om Visionären

Läs mer om Visionären - Digital transformatö

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton