Digital signatur sparar tid och pengar

Publicerad: 2016-04-11 14:23 | Kategorier:

E-signering ger distanshandeln och försäljning på fält helt nya möjligheter att arbeta effektivt med avtal och gör att färre ångrar ett köp av en tjänst eller en produkt.

Med en digital signering – e-signering – går det att skapa en bättre kundupplevelse, såväl på distans som i fysiska möten med kunden. Det ger en tydlighet och snabbhet genom en förenklad köpprocess och leder dessutom till säkrare köp för båda parter.

– Ett stort användningsområde för e-signering är inom distansförsäljning per telefon. Istället för att läsa upp ett avtal som spelas in eller skicka ett fysiskt avtal med post så får kunden en länk och kan signera direkt. Alltså redan under samtalets gång, säger Lukas Duczko, vd för Scrive som har utvecklat och säljer en tjänst för e-signering.

Färre ångrade avtal
Med andra ord kan säljaren gå igenom kontraktet samtidigt som kunden ser det på sin dator, surfplatta eller smartphone. Det blir därmed betydligt lättare för kunden att ta till sig innehållet jämfört med både det upplästa och det traditionellt tryckta avtalet som man får hem i brevlådan (då många redan har hunnit glömma vad det handlade om).

– Kunden blir delaktig på ett helt annat sätt och vi har sett att det här bidrar till att minska andelen ångrade avtal med omkring två tredjedelar.

Underlättar omnikanal-kontakter
Detta medför en transparens som även finns med på ett annat sätt, nämligen genom att både säljaren och kunden kan följa ett ärende i realtid. Det går till exempel att se alla steg – från att ett avtal skickats ut, nått mottagaren, öppnats och lästs till att det slutligen signerats.

– Det här är en funktion som är mycket betydelsefull i den nuvarande utvecklingen mot att det blir allt fler kontaktytor mot kunden. Företag måste ha en bra omnikanal-strategi, och genom att alla – oavsett i vilken kanal man möter kunden – har full kontroll över avtalsflödena kan kunden få den sömlösa upplevelse som han eller hon förväntar sig av ett modernt företag.

Lukas Duczko är övertygad om att e-signering är något som kommer att börja användas i såväl butiker, av fältsäljare, i telefonkontakter och, inte minst, i olika online-tjänster.

Snabba korrigeringar
Ett e-signerat avtal är givetvis ett digitalt dokument, vilket då innebär att det är betydligt lättare och billigare att lagra och administrera än ett papperskontrakt.

– En annan fördel är att eventuella misstag i avtalet kan korrigeras direkt. För misstag blir det, och de är rejält kostsamma. En av våra kunder berättade att varje papperskontrakt som behövde korrigeras kostade dem totalt omkring 450 kronor, vilket i praktiken innebar att korrigeringskostnaderna uppgick till 270 000 kronor i månaden innan de gick över till e-signering, säger Lukas Duczko.

Läs mer om Uppkoppling under jord

Läs mer om Den moderna skolboken

Läs mer om Digitala arbetsplatsen

 


 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton