Digitalisering är mycket mer än e-handel

Publicerad: 2015-09-18 09:59 | Kategorier:

Många handlare stirrar passivt på e-handelns framryckning och missar att själva dra fördel av digitaliseringen, det hävdar analytiker.

Enligt en färsk amerikansk studie från konsultfirman Deloitte inleds 84 procent av alla köp på nätet. Och enligt PostNords e-barometer spenderar de svenskar som är aktiva i fler kanaler i snitt 40 procent mer på varje köp i en e-butik.

Men trots att våra inköpsmönster förändras snabbt är det bara sex av tio svenska retailföretag som bedriver försäljning och marknadsföring i flera kanaler. Fler handlare måste vända digitaliseringen till sin fördel, det menar Jonas Arnberg som är chefsanalytiker på branschorganisationen Svensk Handel.

– Med ett allt för stort fokus på, och rädsla för, e-handeln har många handlare missat den övergripande och tyngre samhällsförändringen, nämligen digitaliseringen, och hur denna kan driva försäljningen i butik, säger han.

Lyft fram människorna
Eftersom fysiska butiker har svårt att konkurrera med hjälp av prissättningen måste dessa bli bättre på att lyfta fram sina unika fördelar – som handlar om människor.

– Bara för att människor älskar att handla digitalt betyder det inte att de älskar att handla på distans. I en butik får de varan direkt och med personlig service. Och då är det fel att dra ned på personalen, eftersom dessa är butikernas konkurrensfördel i en digital värld.
Hittills har e-handlarna varit bäst på att utnyttja de digitala kanalerna eftersom dessa har varit deras enda kanaler, framhåller Jonas Arnberg.

– Att människor glider mellan kanalerna upplevs som jobbigt av många mindre handlare. Men så ser framtiden ut. Människor kommer att inleda köpet i mobilen för att kolla exempelvis lagersaldo, även om de har för avsikt att sedan åka till ett köpcentrum.

Personal i nya roller
Köpet i butiken får inte reduceras till en transaktion som kunden lika gärna kan utföra på nätet. Personalen måste därför gå från att vara expediter till att bli rådgivare och vägleda besökare in i butikens digitala närvaro.

– Digitaliseringen ställer högre krav på att alla medarbetare i butiken ska vara engagerade, påpekar Jonas Arnberg och förklarar varför:

– Butikens roll är att leverera de värden som inte går att få digitalt. Det finns en betalningsvilja för detta bland konsumenterna. Men handlarna måste anstränga sig mycket mer i dag för att paketera köpet på ett sätt som ger kunden ett upplevt mervärde.

För de som inte lyckas ställa om väntar enligt Jonas fortsatt tuffa tider.

– Vi är inne i ett skede som vi inte har sett tidigare. Även om vi inte heller i framtiden kommer att handla allting på nätet ser e-handeln ut att fortsätta öka kraftigt

Nya möjligheter
Handeln är också den sektor som under flera år haft högst konkursfrekvens av alla branscher. Särskilt mellansegmentet inom handeln har det tufft, trots att försäljningen totalt sett växer och konsumenterna har gott om pengar att röra sig med.

– Vi kommer att se en utslagning av många mindre retailföretag som inte klarar omställningen. Premiumsegmentet klarar sig, liksom stordriftskoncept som Lidl, H&M och Dollarstore, men de mittemellan får det svårt.

Digitaliseringen innebär å andra sidan nya möjligheter för ekonomiskt pressade handlare att bli mer analytiska och experimentera mer:

– Mjukvara och teknologi för både datainsamling och logistik sjunker i pris och blir tillgängligt för allt fler handlare. Även mindre företag kan i dag använda Big data för att till exempel kartlägga vilka produkter som går bäst, hur mycket stamkunderna handlar för och vilken placering i butiken som funkar bäst för olika produkter.  

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton