Hur mår du? Testa dig själv!

Publicerad: 2015-10-13 10:15 | Kategorier:

På apotekshyllorna trängs självtesterna. Samtidigt lanseras tekniska lösningar för tester med snabba svar.

Innovationsflödet rinner på inom olika områden av uppkopplad hälsa, och det kommer bland annat allt fler initiativ som kretsar kring möjligheterna att testa sig själv. Aktivitetsarmbanden kan ge indikationer om hur det står till med hälsan, men nu kommer prylar som kan ge omedelbara provsvar om allt från inflammationer till gonorré.

– Det här ligger i linje med den förändringsprocess som pågår inom vården, där vi individer får allt fler uppgifter att utföra på egen hand utanför vårdinrättningarna, säger Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future.

Han tycker emellertid att utvecklingen går för långsamt.

– Det som bromsar är att det saknas en systematik. Myndigheterna har ett ansvar att se till att underlätta genom att snabbt bland annat etablera ersättningssystem och en infrastruktur för den här typen av tester.

Frigör resurser
Med självtester går det till exempel att göra enkla provtagningar i hemmet, och därmed slippa åka iväg och anpassa sig till öppettider för att få det gjort.

– I stora delar av Sverige behöver man åka ansenliga sträckor för att ta sig till en vårdinrättning. Det läggs mycket tid och pengar på att hantera sådant som lätt skulle kunna skötas av vårdtagarna själva. Givetvis blir det också en miljövinst när inte människor behöver åka fram och tillbaks.

Mats Olsson konstaterar också att det finns en bemanningsaspekt på frågan om självtester:

– Inom vissa områden i vården har vi en tydlig personalbrist. Genom att etablera ett system med självtester kan vi frigöra resurser.

Upptäcka cancer i tid
På apoteken finns en rad receptfria självtester, bland annat DNA-analyser som visar eventuellt skydd mot vinterkräksjuka respektive anlag för övervikt. Storsäljarna är graviditets-, fertilitets och klamydiatester.

Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket AB, tror att DNA-testerna kommer att utvecklas, eftersom det finns så mycket mer att utläsa ur ett sådant prov.

– Även tester som riktar in sig på mag-/tarmkanalen kommer sannolikt att öka. I Frankrike får alla som har fyllt 55 varje år hem ett självtest så att det ska gå upptäcka koloncancer i tid, men där distribuerar vården testerna och hanterar resultaten.

Får behandling snabbare
Genom att självtesterna är lätta att använda och relativt billiga tror Marianne Norelius att de kan bidra till att patienter kommer till behandling snabbare.

– Jag ser inga direkta risker med att använda självtester, så länge man använder tester som ger säkra resultat. Det finns inte heller några större risker att man ska göra fel när man testar sig, för tester med hög kvalitet har också enkla och tydliga bruksanvisningar.

Tester som ger besked om svåra sjukdomar som till exempel HIV är emellertid en mycket känslig fråga.

– Här är vården den naturliga avsändaren, och formen för omhändertagande och kommunikation blir otroligt viktig då det kan handla om tunga besked.

Läkemedelsverket granskar
Samtidigt har Läkemedelsverket höjt ett varningens finger rörande trenden med allt mer avancerade hälsoappar. De granskar just nu en icke-namngiven app som därmed riskerar att få marknadsförbud. Utgångspunkten är att Läkemedelsverket anser att den diagnosticerar hälsotillståndet, vilket då innebär att den måste certifieras och få en CE-märkning.

Det är alltså fritt fram att lansera appar som övervakar hälsan, men så fort det blir frågan om diagnoser – eller behandling för den delen – är det strängare regler som gäller.

I dagens läge är det bara en handfull appar som är kvalitetssäkrade med CE-märkning, och eftersom app-marknaden är gränsöverskridande pågår det samarbeten både inom EU och med myndigheter i USA för att komma fram till en gemensam standard.

CE-märkningen är en europeisk märkning, och den närmaste motsvarigheten i USA är ”FDA approved”, och innebär alltså ett godkännande från Food and Drug Administration.

NÅGRA ”SMARTA” SJÄLVTESTER:
Cue

Analyserar blod, saliv eller snor och skickar resultaten inom några minuter till din telefon. Den ger analyser av inflammation, vitamin D, fertilitet, influensa och testosteron.
Pris: 200 dollar för fem tester (i den första versionen av produkten).

Märkning: Har ambitionen att få FDA-godkännande inom ett år.

Scanadu Urine
Testar bland annat glukos, protein, leukocyter, keton och pH i ett urinprov. Provsvar kommer direkt.
Pris: Ingen uppgift.
Märkning: Anger att de har uppfyllt kraven för FDA-godkännande och ISO-certifiering.

Kinsa Smart Thermometer
Örontermometer som kan lagra information om olika familjemedlemmars normaltemperaturer, och som genom att man kommenterar avvikelser i den tillhörande appen kommer ”lära sig” att förutse sjukdomar.
Pris: Troligen 60 dollar (lanseras senare i år).
Märkning: Anger att de uppfyller FDA:s krav på säker användning.

Hoope
En ring med engångsnålar för blodprov och analysfunktioner för att kunna spåra sexuellt överförbara sjukdomar.
Pris: Troligen 50 dollar inklusive tre nålar (kommer att läggas ut som Indiegogo-kampanj i början av 2016).
Märkning: Ingen uppgift.

Hur mår jag?
Ett slags självtest där vårdpersonal tar hand om blodprov, urinprov och mätning av blodtryck. Inom en vecka efter provtagning får du en läkares analys och rekommendationer.
Pris: 1250 kronor.
Märkning: Registrerad som vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under HSL, Hälso- och Sjukvårdslagen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton