Smala medier på frammarsch

Publicerad: 2015-10-07 14:29

Digitaliseringen av medierna har medfört att allt fler har möjlighet att publicera. Nu behöver det inte vara stora mediebolag som ligger bakom nya satsningar, istället ser vi nischade produkter där det ofta inledningsvis finns ett begränsat vinstintresse.

Från att tidigare ha varit tvungen att bekosta tryck och distribution har vi nu en situation där man kan klara sig med minimala kostnader. Det har lett till en situation där professionella publicister tar sig an möjligheterna som ges –fast inte nödvändigtvis de stora mediehusen.

Två av de nu aktuella lanseringarna riktar sig till kvinnor, vilket kan vara ett tecken på en genusdriven trend. Intressant att notera är att även om målgrupperna är nischade så är anslagen och ämnesvalen breda.

Måste vara angelägen
Ingela Wadbring, medieforskare och föreståndare för kunskapscentret Nordicom, konstaterar att det finns ytterligare en förklaring till det ökade utbudet av nischade medier:

– Det handlar också om att man måste vara angelägen om man vill nå ut med något nytt, och att gå på djupet inom ett snävt ämnesområde är givetvis ett bra alternativ. I alla fall nu när man kan klara sig med låga omkostnader för att driva en publikation på webben, säger hon.

Frågan är dock, enligt henne, hur länge man kan överleva.
– Att upprätthålla en publikation, även på webben, utan ordentliga intäkter är inte hållbart i längden. Och att hitta en lönsam affärsmodell har visat sig vara svårt.

Ingen risk för bubblor
Trots detta har nischade medier ett försprång framför mer allmänna medier i det avseendet, anser Ingela Wadbring.

– De flesta läsare är i alla fall mer benägna att betala för ett innehåll som har en specialinriktning. Allmänna nyheter ses som ”common goods”, något man ska få gratis.

I debatten kring förändringarna av medievärlden återkommer farhågan om att alltför många kommer att befinna sig ”bubblor”, där man bara tar del av det som passar ens egna åsikter och intressen – och alltså inte behöver konfronteras med en bredare och avvikande världsbild.

– Det ser inte jag som någon överhängande risk. De nischade publikationerna kommer att vara ett komplement, för folk är intresserade av vad som händer i världen. Men då gäller det alltså att några hittar sätt att få intäkter för att producera sådana medier, säger Ingela.

Foto: HBO

TIPS! NISCHAD LÄSNING I HÖST
Det här är några av de nischade publikationerna som är aktuella i höst.

Lenny Letter
Girls-skaparen Lena Dunham utlovar ett gratis nyhetsbrev som riktar sig till yngre kvinnor. Det ska handla om bland annat feminism, stil, hälsa, politik och vänskap.

Broadly
Mediehuset Vice lanserade i augusti Broadly – deras första webbplats som helt riktar sig till kvinnor. Broadly ska ta upp ämnen som politik, horoskop, kultur, sex och mode. Vice är emellertid inte ensamma på denna arena: Jezebel, The Hairpin och Bustle är andra exempel och i Sverige driver Stampen sedan hösten 2014 bolaget Modern Women Media med kvinnoinriktade webbplatser.

News55
Svenska News55 vänder sig i första hand till mediekonsumenter över 55 år och lanserades i slutet av juni i samband med Almedalsveckan. Grundare är medieveteranerna Artur Ringart, känd bland annat från SVT-sporten, och Fredrik Lundberg, tidigare programdirektör på MTG. En dryg månad efter starten uppnådde webbplatsen för första gången 100 000 unika webbläsare på en vecka enligt egna mätningar. Under hösten lanseras dessutom en app.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton