Policy för flexibelt arbete minskar stress

Publicerad: 2015-10-02 14:49 | Kategorier:

Flexibel arbetstid innebär en uppskattad frihet för många. Samtidigt saknar en majoritet av företagen policys för när de anställda ska svara på mail och i jobbmobilen efter kontorstid. Detta riskerar att leda till stress, sömnsvårigheter och försämrad livskvalitet.

Den tekniska utvecklingen gör att allt fler av oss kan jobba var och när vi vill. Det här innebär stora möjligheter till frihet och flexibilitet, men kan också ge upphov till en ökad stress.

Enligt fackförbundet Juseks rapport ”Det flexibla arbetet” från december 2014 uppger 38 procent av de tillfrågade att detta främst underlättar arbetet. Men hela 47 procent uppger att det främst leder till ökad stress.

– Det vi vet både från våra undersökningar och från forskning är att alla hanterar flexibiliteten individuellt, säger Anna Rohlin Larsson, ansvarig för arbetsmarknadspolitiska frågor på Jusek, och förklarar:

– En del gillar det här och drar nytta av att kunna träna på lunchen eller gå på lussefika på dagis och jobba in det på kvällen. Andra har större behov av tydligare ramar. Vår inställning är att det behövs någon typ av samlande dokument som stöd för att hantera de här frågorna på arbetsplatsen.

Okunskap orsak till bristande policys
Trots att hälften av Juseks medlemmar har möjligheten att jobba flexibelt uppger hela nio av tio akademiker att det inte finns några övergripande riktlinjer på arbetsplatsen om gränssättningen av arbetet. Anna Rohlin Larsson tror att det kan bero på okunskap:

– Man har inte fattat att det är en fråga som man behöver hantera helt enkelt. Vissa menar att tekniken är för ny, men så himla nytt är det inte att kunna svara på mail och i telefon efter kontorstid. Snarare handlar det om att frågorna inte är tillräckligt synliga för att man ska fatta att det finns ett behov att prata om dem. Eller så tycker man inte att det varit ett problem.

Det första steget en chef bör ta är att prata med sina medarbetare, säger Anna Rohlin Larsson.

– Har vi en kultur där vi mailar sent på nätterna och ringer efter kontorstid? Hur agerar jag som chef; sitter jag på söndagskvällarna och skickar mail kors och tvärs? Tycker mina medarbetare är det här ett arbetssätt som passar hos oss? Hur mår man när man får mailen, känner man bör svara dygnet runt?

Risk för kronisk stress
Göran Kecklund forskar om arbetstider och arbetsmiljö på Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Han säger att det är viktigt att flexibel arbetstid inte blir ett medel för att få de anställda att jobba för mycket.

– Om du redan jobbar kanske 50 timmar i veckan eller mer kan många positiva effekter av gränslösa arbetstider försvinna. Snarare uppmuntras man till att arbeta jämt; man är alltid tillgänglig och släpper inte arbetet. I längden blir det väldigt stressande. När du inte varvar ner från jobbet störs återhämtningen och då finns en risk för kronisk stress, säger han.

Han menar att en policy för flexibel arbetstid inte borde behöva bli längre än en A4-sida.

– Det är inte mer komplicerat än att man betonar att det finns en respekt för balans i livet. Det är en viktig arbetsmiljöfråga och ska vara en del av arbetsmiljöpolicy, men samtidigt utan att man detaljreglerar. En del tycker att man ska förbjuda att man skickar mail efter ett visst klockslag, det tror jag inte alls på. Ibland kan man behöva jobba lite mer, den möjligheten ska man kunna ha.
[1] Källa
[2] Källa

Läs mer om digitala tjänster

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton