Sensor för kritiska situationer

Publicerad: 2015-11-23 12:19 | Kategorier:

Den nyutvecklade mätaren First Response Monitor kan vara värdefull vid vårdinsatser i bland annat väpnade konflikter med många skadade. Genom att kontinuerligt mäta och skicka data om andningsfrekvens och puls kan sjukvårdspersonalen få indikationer om var akuta insatser behövs.

Vid sjukvård i krigshärjade områden ställs ofta extrema krav på läkarna. För att hålla koll på de skadades tillstånd krävs snabba mätresultat, och läkarna har hittills varit hänvisade till antingen förhållandevis mödosamma manuella metoder eller till kostsamma övervakningssystem.

Nu håller ett tredje alternativ på att utvecklas av Cambridge Design Partnership: First Response Monitor, en mätare som kläms fast i näsan på patienten och kontinuerligt skickar över data.

– Efter att ha tagit reda på vilka som är de mest akuta behoven hos armésjukvårdare och civil ambulanspersonal kom vi fram till att det var viktigast att fokusera på puls, syremättnad i blodet och andningsfrekvens. Genom att koncentrera oss på endast dessa variabler kunde vi utveckla en lätt och billig enhet, säger Ben Crundwell, ansvarig på Cambridge Design Partnership för utveckling av denna produkt.

Ta hand om fler skadade
Genom att skicka data till läkaren i realtid kan denne ta hand om fler skadade på samma gång, delvis tack vare av att de annars tidskrävande manuella mätningarna sker automatiskt med First Response Monitor.

Systemet ger dock inte enbart momentana mätresultat, utan samlar även data så att det blir tydligt hur patientens tillstånd förändras över tid. På det sättet kan läkaren snabbt få en varning om värdena plötsligt blir avvikande – och kan då ägna sig åt just den patienten.

Ställa diagnoser
Utrustningen har i första hand utvecklats för dessa krävande konfliktsituationer, men Ben Crundwell ser även att den kan göra nytta inom andra områden.

– Inom idrott, både vid träning och tävlingar, och inom det växande området med förebyggande friskvård finns det tydliga behov av få fram en lågkostnadsprodukt som kan mäta andningsfrekvens och puls. Den kan även göra stor nytta för att ställa diagnoser, till exempel sömnapné.

Inom traditionell sjukvård finns det också tillfällen när en ökad patientövervakning kan innebära totalt sett bättre vårdkvalitet.

Måste hitta nya vårdmetoder
Sensorer kommer generellt att få en allt mer framträdande plats i vården, menar Olof Lindahl, professor i medicinsk teknik vid Umeå universitet.

– Det är en nödvändighet, eftersom vi måste hitta nya metoder för att hantera det ökade vårdbehovet när vi blir allt äldre. Många kommer att vara multisjuka, och den vanliga vården kommer inte att räcka till, säger han.

Det blir en kostnadslättnad för samhället, men även en fördel för patienten.

– Väldigt många äldre bor hellre kvar hemma än vårdas på sjukhus, och med sensorer kan man erbjuda en betydligt mer avancerad vård i hemmet än i dag, säger Olof Lindahl.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton