Case: Surfplattan effektiviserar ronden

Publicerad: 2015-03-17 15:04 | Taggar: Att jobba mobilt, Så har andra gjort med Telias lösningar Kategorier:

När Mandana Rostampour, sjuksköterska vid Danderyds sjukhus, följde med läkarna på rond blev hon frustrerad över hur mycket dubbelarbete som behövde göras för att de inte hade tillgång till rätt information. Det fick henne att börja skissa på hur en surfplatta skulle kunna användas i patientmötet.

Den dagliga ronden på hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus fungerar som på de flesta andra vårdavdelningar i landet: Läkarna tar en titt i journalsystemet och skriver ner den viktigaste informationen om varje patient på en lapp. Ute på ronden använder de också papper och penna för att notera frågor och eventuella undersökningar eller behandlingar som planeras i samråd med patienten. Väl tillbaka på läkarexpeditionen gäller det att ha koll på anteckningarna, så att allt kan föras in i journalsystemet på korrekt sätt.

- Och ibland måste läkarna kolla upp frågor i efterhand och sedan gå tillbaka till patienten med besked, eftersom de inte kunde komma åt uppgifterna ute på ronden. Det är ett föråldrat arbetssätt konstaterar Mandana Rostampour, sjuksköterska på Danderyds sjukhus hjärtklinik.

Tidsvinst och ökad trygghet
Förra hösten, när hon själv hade skaffat en surfplatta, började hon fundera på hur den nya tekniken skulle kunna användas för att förenkla vårdpersonalens vardag. Med ökat intresse från chefer och kollegor fick hon möjlighet att driva projektet på 40 procents arbetstid.

Under våren tog Mandana Rostampour med hjälp av IT-företaget Advania fram en prototyp för hur plattan skulle kunna fungera i vården. Hon har just genomfört en effektstudie som visar en besparingspotential på minst 20 minuter per läkare och rond.

- Min vision är att vi med smidig utrustning kan arbeta med patienten i fokus och ha tillgång till information där den behövs. Inte ha onödiga väntetider för att uppgifterna är otillgängliga, säger Mandana Rostampour och poängterar att den nya tekniken dessutom kan öka tryggheten för patienterna.

- Läkarna kan använda plattan för att visa röntgenbilder, hjärtfrekvens och liknande provresultat, vilket gör patienterna mer delaktiga och trygga i en ovan situation.

Hinder kvar att lösa

Säker och behörighetsstyrd inloggning kan ordnas genom att använda surfplattor med kortläsare för vårdpersonalens tjänstekort, men fortfarande återstår tekniska svårigheter att lösa när det gäller integrationen med sjukhusets journalsystem.

- Jag vill att lösningen ska vara oberoende av vilket journalsystem man använder. Nu tittar vi på om det går att hämta den information vi behöver från Nationella patientöversikten, NPÖ, som alla svenska sjukhus ska anslutas till, förklarar Mandana Rostampour.

Hon ser stora möjligheter att använda surfplatta och modern kommunikationsteknik på flera håll inom vården, inte minst geriatriken där det är vanligt att vårdpersonal besöker de äldre i hemmet.

Mer fakta och tips i broschyren.

Ladda ner den här!

Tack - dokument skickas till dig inom kort.

Tyvärr lyckades vi inte ta emot din epost. Var vänlig försök igen.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton