Rädda miljön med molntjänster

Publicerad: 2015-05-28 17:29 | Taggar: Spara i molnet, Molnet

Molntjänster underlättar företagets arbete på många sätt. Men de är också fördelaktiga ur ett miljöperspektiv. Om alla Europas företag skulle byta ut sina lokala serverrum mot molntjänster skulle vi kunna spara in en till två procent av den totala elförbrukningen i Europa.

Du vet säkert redan att ditt företag sparar pengar, tid och administration med molntjänster. Men visste du att den enskilt kanske största vinnaren är miljön?

Genom de enorma skalfördelar molntjänster ger kan energiåtgången minskas med flera hundra procent jämfört med att ha ett eget serverrum på kontoret.

– Man räknar med att stora datacenter står för två till fyra procent av världens totala elförbrukning. Lokala serverrum på kontor och liknande ställen förbrukar lika mycket energi, men där utförs bara en tiondel av det totala arbetet. Stora datacenter är därför i de allra flesta fall är mycket mer energieffektiva än lokala serverrum, förklarar Dag Lundén som är miljöchef för Technology Solutions på TeliaSonera i Sverige och tillägger:

– Vi bedömer att det enbart i Europa finns potential att minska elförbrukningen med en till två procent bara genom att använda molntjänster istället för lokala servrar.

Servern inte enda miljöboven

Men det är inte bara i serverhallen som besparingar kan göras. De anställdas datorer, smarta telefoner och läsplattor står för 70-80 procent av företagets totala IT-relaterade miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. Även där finns det energivinster att göra.
– Det är väl känt att man i genomsnitt bara utnyttjar mellan 10-15 procent av sin dators kapacitet i jobbet. Men har man en molnserver där man delar datakapacitet med andra kan man komma upp i en användningsgrad på i bästa fall 50-60 procent, säger Dag Lundén.

Dessutom har stora serverhallar en jämnare belastning över tid i och med att man kan distribuera datorkapacitet mellan olika platser, men även mellan olika kontinenter.

Intelligensen i molnet
Enklare terminaler som telefoner och surfplattor ger alltså inte bara medarbetarna möjlighet att vara mer rörliga i sina arbeten, de bidrar också till en lägre resursåtgång både i form av energi och råmaterial.
– Ju mer kraftfull utrustningen är, ju mer processorkraft den har, desto mer energi drar den. Kan man istället använda enklare terminaler och ha effektiva lösningar med intelligensen i molnet får man inte samma energiåtgång och totala miljöbelastning, säger Dag Lundén.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton