Målet: Sverige ska bli världsbäst på it

Publicerad: 2015-05-19 15:21

Jan Gulliksen arbetar på uppdrag av staten för att nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit gäller det att släppa det traditionella risktänkandet och välkomna de nya möjligheterna, menar han.

Det är den statliga Digitaliseringskommissionen som har anledning att kavla upp skjortärmarna. De har nämligen fått i uppdrag att föra Sverige till digitaliseringens världselit, ett uppdrag inleddes 2012 och avslutas vid det kommande årsskiftet.

Jan Gulliksen är ordförande för Digitaliseringskommissionen, men arbetar i vanliga fall som chef för CSC, KTH:s skola för datavetenskap och kommunikation.

– Vid det här laget är alla medvetna om att digitaliseringen är på god väg att förändra förutsättningarna för både näringsliv och offentliga verksamheter. Vi har sett det hända inom musikvärlden, bankväsendet, taxibranschen… men vilka kommer att digitaliseras härnäst? frågar han retoriskt.

Han konstaterar att dagens företagsledare måste förstå de stora förändringar som arbetslivet undergår till följd av digitaliseringen.

– De måste vara beredda på dessa förändringar och proaktivt anpassa sin verksamhet till de nya förhållandena. Företagen kan behöva se över vilken it-kompetens som de har och hur de ser till att ha rätt digital kompetens för att kunna möta framtidens behov. De måste också vara medvetna om hur digitaliseringen påverkar erbjudandet till kund för att inte halka efter mot konkurrenter.

I hans egen värld – den akademiska – har förändringen kommit en bra bit. Allt fler universitet lägger ut sina föreläsningar på webben och studenterna går till den fysiska skolan för att jobba i grupp och diskutera.

Examen förlorar betydelse
Även betydelsen av en examen är stadd i förändring, enligt Jan Gulliksen.

– Fortfarande lever vi kvar i beteendet att man tar sitt diplom efter fem års utbildning med inställningen att man har gjort sitt på skolan. Framöver kommer du att växla mellan att vidareutbilda dig, byta karriär, fördjupa dig eller fylla på med någon enstaka ny ämneskunskap. Då blir kanske inte en examen lika viktig längre.

I sin roll i Digitaliseringskommissionen har Jan Gulliksen propagerat starkt för att skolan, redan från den lägsta nivån, ska bli bättre på att bygga digital kompetens.

– Sverige ligger väldigt bra till inom många områden som rör digitalisering, men inte just när det gäller it i skolan.

En del av affärsutvecklingen
Jan Gulliksen är även gästprofessor på en handelshögskola i Frankrike, där han med liv och lust undervisar ledare i digitaliseringen och dess effekter.

– I det sammanhanget väljer jag att fokusera på ledarskapet. Den digitala utvecklingen är en del av affärsutvecklingen, men fortfarande finns det företagsledare som väljer att skjuta över de frågorna till it-avdelningen. Helt fel strategi!

En annan sak som han lyfter fram är vikten av att vara möjlighetsstyrd. Då handlar det om att våga bryta det traditionella mönstret, där man i första hand tänka på vilka risker och problem som kan vara att vänta, och istället fokusera på att tillvara möjligheterna.

– Det går inte att bromsa sig igenom den här utvecklingen. Då hamnar man oundvikligen på efterkälken. Och i Digitaliseringskommissionen har vi ansvar för att göra vad vi kan för att Sverige som nation istället ligger längst fram, säger Jan Gulliksen.

Foto: Kristina Sahlén

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton