navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Bli expert på att leda möten med IDOARRT

Publicerad: 2015-05-05 14:05 | Taggar: Effektivare möten

Möten utan tydlig struktur tenderar att ta onödigt lång tid, väcka osäkerhet hos deltagarna och sänka deras kreativitet. Ett botemedel är tekniken IDOARRT.

Den digitalt inriktade skolan Hyper Island är en av förspråkarna av akronymen IDOARRT. Det är ett enkelt men kraftfullt minnesverktyg som hjälper dig att leda möten och andra typer av grupprocesser. Idén är enkel: Processledaren, till exempel den som kallat till möte, börjar med att förklara processens struktur, en bokstav i taget, så att alla deltagare är med på vad som gäller.

IDOARRT står för:

Intention
Vad är intentionen, det vill säga syftet, med mötet?

Desired Outcome
Finns det något specifikt mål som ska uppnås innan mötet är slut?

Agenda
Hur ser dagordningen ut? Och vilka steg behöver vi gå igenom för att nå målen?

Roles
Vilka roller har deltagarna? Vem för protokoll? Och vem tar slutgiltiga beslut?

Rules
Vilka regler gäller? Det finns kanske särskilda metoder för att ge feedback på varandras idéer?

Time
Hur lång tid förväntas processen ta? Och när är det kaffepaus?

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic