Unga ställer nya krav på chefen

Publicerad: 2015-06-12 10:38 | Kategorier:

Den nya generationen medarbetare är vana vid att kunna jobba var som helst och när de önskar, och de har använt den digitala tekniken sedan barnsben. För företagen innebär detta stora utmaningar, men den chef som är förberedd kan samtidigt förbättra arbetsplatsen för alla sina anställda.

Just nu strömmar människor ur den så kallade ”generation y” ut på arbetsmarknaden. Till denna brukar personer födda mellan 1982 och 1999 räknas, och de har andra förväntningar på arbetslivet än tidigare generationer. De brukar kallas ”digital natives”, vilket betyder att de har vuxit upp med mycket av den teknik som vi använder idag – som till exempel datorer, mobiltelefoner och internet. Det här påverkar deras syn och förväntningar på teknikanvändningen på jobbet och synen på mobilt arbetsliv.

– Nya generationer har helt andra förväntningar på att kunna arbeta mobilt och är uppvuxna med verktyg som möjliggör kommunikation och samarbete i realtid oavsett tid och plats. De har en förväntan på att arbetsgivaren ska leverera det också, säger Karin Zingmark som är marknadschef på Microsoft.

Vana att samarbeta i realtid
– Vi hade ett samarbete med en grupp MBA-studenter från Stockholms handelshögskola, berättar Karin Zingmark. Det var intressant att se hur de samarbetar i skolmiljö. De utnyttjar alla verktyg som finns och jobbar 100 procent flexibelt. De är vana att samarbeta i realtid i dokument och ha möten via Skype istället för att behöva ta sig till en särskild plats.

Den nya generationens medarbetare ska så klart kunna arbeta tillsammans med tidigare generationer. Då gäller det att ha en öppenhet inför människors olika behov.

– Vissa personer tar längre tid på sig att lära sig nya tekniska verktyg och det gäller att avsätta tid för utbildning. Annars kanske vissa kommer att känna att ”det här tar för lång tid att lära mig, jag gör som jag brukar göra”, säger Gisela Jönsson som är doktorand i arbetsvetenskap på KTH.

Hon ser en tydlig skillnad i vilken typ av kontakt den yngre generationen vill ha med sina chefer.

– Yngre är i större utsträckning kompis med sin chef på Facebook. Jag tror att den yngre generationen vuxit upp med att det är helt normalt att kunna chatta med sin lärare, de vill ha den här snabba accessen, säger hon.

Unga vill ha tätare kontakt med chefen
Gisela Jönsson berättar om erfarenheter från en kurs de håller för folk i näringslivet som ska vara praktikanthandledare för nyutexaminerade gymnasister:

– Äldre personer vill träffa chefen face to face, medan den yngre generationen tycker att videosamtal räcker – men de vill istället ha en tätare kontakt. Det handlar om hur man är van att kommunicera i sitt liv i övrigt.

Gisela Jönsson pekar också på att det finns misstag som företag ofta gör i relation till den nya tekniken.

– Som företag är det lätt att man tänker ”vi har inte ett system för det, då behöver vi inte ha en policy”. Om företaget exempelvis saknar ett internt chattsystem så misstänker jag att folk ändå chattar fast på något annat sätt, det måste man vara medveten om. Därför är det viktigt att ha mer allmänna principer om vad som är okej och inte, som inte är knutet till ett särskilt kommunikationssätt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton