Så hanterar du det mobila arbetslivet

Publicerad: 2015-06-10 09:50 | Taggar: Jobba effektivare utanför kontoret Kategorier:

Tekniken gör att vi i allt större utsträckning kan jobba när och var vi vill. Men utan en genomtänkt strategi kring det mobila kontoret skapas lätt onödig stress. Arbetsforskaren Mikael Ottosson ger råd om hur du navigerar i det nya arbetslandskapet.

Den tekniska utvecklingen gör att många som jobbar inom kunskapsintensiva tjänsteföretag blir mindre och mindre beroende av att jobba på en särskild plats eller tidpunkt. Med mobiler, surfplattor och bärbara datorer kan vi jobba lite när- och var som helst, bara vi har tillgång till internet. Fördelarna är ökad flexibilitet för både arbetstagare och arbetsgivare, men det finns även en risk för att stressen ökar när du ständigt är nåbar.

Förväntas vara tillgängliga
Resultat från en pågående undersökning vid Lunds Universitet visar att bland 1 500 slumpvis utvalda personer svarar 31 procent att de ofta kollar sin jobbmail efter ordinarie arbetstid, och 23 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Jag förväntas vara tillgänglig och svara på mobil och mail utanför arbetstid”.

– Teknik skapar möjligheter att organisera vår verksamhet på andra sätt än tidigare. Men man får akta sig för att bli teknikdeterministisk; bara för att tekniken finns måste det inte bli på ett visst sätt, säger Mikael Ottosson, fil.dr i historia och en av forskarna bakom studien.

Många företag saknar en policy
– Idag utrustar organisationer sina medarbetare med mobila enheter och skickar hem dem utan att ha någon utvecklad idé eller policy för hur de mobila enheterna ska användas. Det är ett problem, säger Mikael.

Han ger rådet att diskutera hur man jobbar digitalt eftersom man annars lägger bördan på individen att hantera det, vilket inte alla klarar.

– Det skapar också nya behov av att se människor. Tidigare hade människor fasta platser under arbetsdagen och då såg vi dem. Hur ser vi människor som jobbar mobilt och hur märker vi att de inte mår bra? När de behöver en klapp på axeln, hur ger vi den klappen?

När komplexiteten på arbetsuppgifterna ökar måste också ansvaret för den enskilde medarbetaren öka. Det mobila arbetslivet ger större förutsättningar att planera sin arbetstid utifrån egna skäl och men också med hänsyn till behovet att vara tillgänglig.

– Arbetet blir allt svårare att reglera och därmed krävs också ett förtroende att sköta det själv. På någon sätt måste det regleras och då gör vi det genom att kalla det förtroendearbetstid, säger Mikael Ottosson.

Flexibla anställningsformer vanligare
Mikael Ottosson tror också att de flexibla anställningsformerna kommer att bli allt vanligare i framtiden och att yngre generationer inte har samma föreställning om en livslång anställning. Det innebär nya utmaningar för både företag och för den enskilde.

– Man kan tänka sig att företag och organisationer får en annan roll i framtiden – där det i större utsträckning handlar om att koordinera ett antal kompetenser utan att ha dessa anställda inom företaget, och hitta ramar och former för hur det ska gå till. Samtidigt flyttar man risken från företagen till den enskilde frilansaren eller konsulten; de får bära kostnaden för perioder utan några uppdrag.
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton