Digitaliseringen ett fundamentalt skifte

Publicerad: 2015-06-16 10:15 | Kategorier:

Digitaliseringen anses avgörande för både tillväxt och hållbarhet. En av de stora samhällsutmaningarna är hur fler kan dra nytta av den digitala infrastrukturen och utvecklingen av dagens och framtidens digitala välfärdstjänster, enligt Darja Isaksson, grundare till byrån Ziggy Creative Colony.

Digitaliseringen kommer att förändra hela samhället, från affärsmodeller ner till våra beteenden på individnivå. Hur vi väljer att agera på de nya möjligheterna kommer att påverka framtiden för våra barn, det menar Darja Isaksson, digital strateg och grundare till byrån Ziggy Creative Colony.

– Det skapas oerhört mycket relevant information i realtid om vad som händer inuti våra kroppar, med trafikflöden och med grödorna på åkrarna – och det ska vi använda för att öka träffsäkerheten. Att bli bra på det kommer att krävas för att få till ett bra välfärdssamhälle, säger Darja.

Digitaliserat vårdsystem efterfrågas

För att öka innovationskraften i samhället, men också effektiviteten och kvaliteten i välfärden, menar Darja att vi måste sluta med silotänkandet när det gäller information och börja experimentera mera.

– Utvecklingen av digitala välfärdstjänster har hittills skett centralt. Men om vi skapar möjligheter att experimentera så kommer den sortens snabba och innovativa förhållningssätt som finns i start up-världen, komma välfärden tillgodo. Därefter kan man skala upp det som fungerar.

Hon ser det som problematiskt att en stor del av befolkningen efterfrågar ett digitaliserat vårdsystem, medan beslutsfattare fastnat i integritetsproblematiken.

– 3,8 procent av Sveriges befolkning står idag för 50 procent av vår totala vårdbudget. Stockholms landsting drev ett projekt där man kartlade personer i riskzonen och försåg dem med information om medicinering och livsstilsförändringar. Resultatet blev noll dödsfall, 40 procent lägre vårdkostnader och 40 procent högre skattad livskvalitet. Det säger något om samhällsnyttan av digitaliserad vård.

 

Färdig paketering saknas

En Apple Watch sägs ha lika hög träffsäkerhet som ett EKG på sjukhuset, bärbar teknik används redan av diabetiker för att övervaka sina värden och nya företag som Kry erbjuder onlinebesök hos läkare. Men ännu saknas en tjänst som löser hela vårdbehovet.

– Vårdsektorn befinner sig där tv-branschen var innan Netflix kom. Folk streamade eller tankade ner och hade slutat titta på tv. Inom vård och skola finns många möjligheter och man har börjat använda dem, men de har ännu inte fått sin färdiga paketering. Sedan är vård och skola givetvis mer komplext än tv-branschen, tillägger Darja.

Hon betonar att man i Sverige tidigt såg digitaliseringen ur ett infrastrukturperspektiv, men att vi nu hamnat på efterkälken.

– Även om Skattemyndigheten har gjort ett bra jobb med digitaliseringen av deklarationer är det tyvärr många andra myndigheter och områden som släpar efter. I Danmark sker exempelvis 90 procent av all myndighetskommunikation digitalt, och Storbritannien och Estland erbjuder digitalt medborgarskap. Singapore kallas världens första smarta nation, men i Sverige är det fortfarande många som inte ens har tillgång till e-legitimation.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton