Det mobila kontorets utmaningar

Publicerad: 2015-06-12 10:06 | Kategorier:

Det mobila arbetslivet behöver väl inget kontor, eller? Tvärtom! Med ett mer flexibelt arbetssätt och en ökad komplexitet på arbetsuppgifterna ställs högre krav än någonsin på både kontoret och på företagets policys för hur arbetet ska utföras.

Det är många invanda föreställningar som ställs på ända när den kunskapsintensiva tjänstesektorns klassiska kontor ska ställas om till mobila arbetsplatser.

– Det första man måste göra är att definiera vad som är arbete, säger Calle Rosengren som är filosofie doktor i arbetsvetenskap på Lunds Universitet. Han förklarar:

– Om man har jobbat i en traditionell kontorsmiljö är det vanligt att man har bilden av att arbete är att vara på sitt kontor under vissa tider. I det digitala och mobila arbetslivet är det mer uppgiften som styr hur, var och när du arbetar, säger han.

Målstyrning och uppföljning viktigare
När gamla och nya föreställningar om vad som är arbete krockar kan problem uppstå. Ett forskningsprojekt som Calle Rosengren deltar i heter ”ska du gå hem redan?”, en fråga som dömande kan ställas av medarbetare på en arbetsplats där policyn för arbetstid inte är helt genomarbetad.

– Ur ett ledningsperspektiv blir det komplext att ringa in vad som är arbete. När folk jobbar mobilt krävs en ökad målstyrning och tätare uppföljning med medarbetare. Och när man inte ses på daglig basis gäller det att schemalägga detta på ett bra sätt, säger Calle Rosengren.

En trend som uppstått när det gäller utformandet av mobila arbetsplatser är det aktivitetsbaserade kontoret. Här har medarbetarna inte bestämda platser utan kontoret är utformat så att medarbetaren kan välja plats beroende på arbetsuppgift.

Risker med virtualisering
– En annan tydlig tendens är att enskilda kontor verkar vara på väg ut, säger Gisela Jönsson som är doktorand i arbetsvetenskap på KTH.

Hon tror dock inte att öppna kontorslandskap med bås är framtiden. Det största problemet med den typen av kontor är att folk inte känner att de har kontroll över sin arbetsmiljö. Distraktioner, ljudnivå och bristande integritet gör att arbetet blir lidande.

– Om mycket av dina resurser går åt till att hantera distraktioner får du svårare att utföra ditt arbete om det är kognitivt komplext, säger hon.

Gisela Jönsson är även skeptisk till att virtualisera alla arbetsverktyg.

– Min huvudsakliga invändning är att om du har allt virtuellt och på en liten skärm får du en hög kognitiv last, du måste ägna mer energi åt att komma ihåg saker än om du har exempelvis en whiteboard-tavla med teamets planering. Det här är en utmaning när folk inte har fasta arbetsplatser. Var får jag möjlighet att avlasta mig själv? Det är något att ta på allvar tycker jag.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton