CDO nyckelrollen i digitaliseringsarbetet

Publicerad: 2015-06-12 09:32 | Taggar: Digital transformation Kategorier:

Den digitala transformationen pågår för fullt och den nya tekniken förändrar spelplanen för många företag. Allt fler menar att nyckelrollen som kan vara avgörande för att lyckas med digitaliseringsarbetet stavas CDO, alltså en Chief Digital Officer.

Just nu pågår en digital transformation i vårt samhälle, och med den förändras förutsättningarna för företagen. För att lyckas i sina framtida affärer krävs ett nytt sätt att tänka. Det menar Anki Ahrnell som är ny Chief Digital Officer (CDO) på Bonnier och 2014 utsågs till ”Årets Intraprenör”.

– Vi har gått in i en ny era. Ett skifte har skett från automatisering med hjälp av IT till skapande av helt nya digitala produkter och tjänster i en interaktiv värld. Detta kräver innovation. Frågan är hur vi åstadkommer det i verksamheter som oftast är rätt kundfrånvända och kostnadsorienterade; byggda för att effektivisera ”operations” snarare än att utveckla ”innovations”, säger Anki Ahrnell, som har närmare fyrtio år inom marknadsföring, försäljning, IT och affärsutveckling bakom sig.

Kundfokus och digital innovation avgör vinnarna
Vinnarna på den nya arenan kommer att vara de företag som anpassar sig och förstår hur den nya tekniken kan utnyttjas, vilka investeringar som behövs och som förstår att man måste våga experimentera idag för att skapa affärer imorgon.

¬– En CDO kan visa på hot och möjligheter, och blir till en katalysator för den nya digitala ekonomin och en brygga mellan verksamheten och IT.

Enligt Ahrnell ska en CDO se till att det finns en roadmap för den digitala transformationen, både vad gäller automation och nya digitala produkter och tjänster. Det gäller också att säkerställa att förutsättningar i form av medarbetare och teknik finns, och inte minst innovation.

– För entreprenörskap brukar man säga att max en av tio lyckas. Samma sak gäller med innovation och intraprenörskap, så det behövs en grogrund för att skapa och pröva nya idéer. Man behöver därför skilja på löpande verksamhet och ny utveckling, och avsätta tid för tankar och nytänkande som vanligen inte hinns med eller prioriteras annars.

Hon betonar att det i en löpande verksamhet oftast finns tydliga verksamhetsmål, men att många gånger är alldeles för kostnadsfokuserade istället för intäktsfokuserade.

– Det går att följa upp innovation genom att sätta upp kvartalsplaner och utvärdera leveranser av nya kunderbjudanden eller andra projekt.

Automatisering och digitalisering går hand i hand
När det gäller kombinationen av automatisering och digitalisering är det flera parallella resor som företagen måste göra, enligt Ahrnell.

– Å ena sidan handlar det om att effektivisera, automatisera och göra processer smidigare och bättre med hjälp av ny teknik. Detta ger vinster i form av både inre och yttre effektivitet, och därmed kostnadsbesparingar. Ofta skapas också bättre kundupplevelser i form av exempelvis förenklade köpprocesser och kundservice, säger hon och fortsätter:

– Å andra sidan handlar det om att med hjälp av ny teknik skapa nya produkter och tjänster som kan ge nya intäkter. I första hand sådant som konkurrenter redan hunnit före med, och sedan även värdeadderande produkter eller tjänster där man själv kan skapa ett försprång på marknaden. Det kan handla om alltifrån att koppla ihop köpare och säljare på nya sätt, som exempelvis Uber gjort, till att automatisera kunskap och skapa smarta rådgivningstjänster.

Enligt Ahrnell kan man sammanfattningsvis säga att en CDO visar hur företag kan dra nytta av tekniken för att göra bra affärer. En CDO är därmed mer en affärsman eller affärskvinna än en tekniker, och därför kombineras denna idealiskt med en CTO (Chief Technical Officer), som besitter djup kunskap om modern teknik.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton