Dags för digital transformation - så påverkas du

Publicerad: 2015-01-30 12:28 | Taggar: Digital transformation Kategorier:

Digital transformation är ingen isolerad företeelse som handlar om teknik eller vissa företagsprocesser. Nej, det är något som kommer att innebära förändringar på en mängd områden runt omkring oss. Här lyfter vi fram några av de exempel som är att vänta inom kort.

Till att börja med: Vad menas egentligen med digital transformation? Det finns ingen etablerad definition, men Cap Geminis variant är det nog många som håller med om: ”teknikanvändning som drastiskt förbättrar företagets prestanda eller räckvidd”.(1)
Samtidigt handlar det inte enbart om företag, för digitaliseringen kan också ses som ”en ökad användning av it i bred bemärkelse i samhället”.(2)
Förändringen, transformationen, kommer att revolutionera många delar av samhället. Här är några områden där stora förändringar kommer att ske (eller redan har kommit en bra bit på vägen):

Samhälle
• Det blir en ökad transparens i samhället, så att medborgarna lättare kan komma åt offentlig information, beslut, protokoll med mera. Dessutom etableras fler kontaktvägar till politiker och tjänstemän, twitter är ett exempel.
• Det växer fram en ”delad ekonomi”, som underlättas och ibland möjliggörs av digital teknik. Det kan handla om bilpooler, studenter som samutnyttjar kursböcker, lånesystem för kläder eller den växande trenden med uthyrning av hela eller delar av privatbostäder. Digitala valutor, som ligger utanför det traditionella bankväsendet, går hand i hand med en ”delad ekonomi”.
• I takt med att e-handeln fortsätter att öka, precis som digitala interaktiva showrooms, blir butiksytor tillgängliga för annat än detaljhandel.
• Betalsystemen utvecklas, och att samla alla köpfunktioner (inköpslistor, beställningsfunktioner, kundklubbskort, kampanjerbjudanden och betalningsmedel) i mobilen blir naturligt.

Kommunikation
• Allt fler processer blir sammankopplade och överföringshastigheterna ökar. Det innebär att allt mer som tidigare krävde fysisk närvaro kommer att kunna göras på distans, till exempel möten, bankärenden och läkarbesök.
• En annan effekt är att olika typer av ”crowd-sourcing” växer sig starka, det vill säga att man kan be många personer om hjälp eller råd samtidigt. Det kan handla om att få in idéer, hjälp med problemlösning eller att hitta samarbetspartner i projekt.
• Motsvarande trend finns även internt inom företag och organisationer där intranäten blir allt mer socialt funktionella, med bloggar, kommentarer, wiki-avdelningar etc. Det gör att erfarenhets- och kunskapsutbytena ökar markant.

Vård

• Förbättrad kommunikation gör det lättare för läkare och andra vårdgivare att få en helhetsbild av patientens situation, och därmed snabbare kunna ge rätt typ av vård.
• Det växer fram möjligheter att få enkla, preliminära diagnoser ställda utifrån digital kommunikation – allt från att fylla i elektroniska formulär till att skicka in egentagna bilder på yttre åkommor.
• Läkare kan ha övervakning av patienter på distans, till exempel med sensorer och sändare som ger information om EKG eller blodtryck. På det sättet minskar trycket på vårdplatser och läkartider för rena avstämningar.
• 3D-skrivarna utvecklas snabbt och kommer att kunna användas för att skriva ut individanpassade detaljerade proteser.

Skola
• Digitala läromedel gör att det går att individanpassa undervisningen, med såväl stödfunktioner som fördjupningsuppgifter.
• Föreläsningar och ”diskussionsrum” kan vara webbaserade, vilket gör att fler kan ta del av undervisningen när det inte krävs fysisk närvaro.

Hemma
• Säkerheten ökar när larmenheterna blir smartare och låsfunktionerna inte längre är kopplade till fysiska nycklar. Det går till exempel att få ett meddelande när någon går in i huset, och besked om vem det är.
• Energikostnaderna kan minska, eftersom det går att få detaljerad kontroll över förbrukningen – så att man kan välja att förändra beteendet om man vill minska användningen.
• Dessutom går det lättare att programmera energikrävande uppgifter att utföras den tid då elen är som billigast på dygnet.

(1) Källa: Läs artikeln här.

(2) Källa: Digitaliseringskommissionen.pdf

Tillbaka till nyhetsbrevet >>

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton