Underlättar för diabetiker

Publicerad: 2015-12-30 10:52 | Kategorier:

Hundratals miljoner människor lever med diabetes i dag. Behandlingen är relativt klumpig, och gör att diabetiker måste agera reaktivt. Nu utvecklas ett digitalt verktyg i Sverige för att underlätta ett liv med sjukdomen.

Diabetes är ett utbrett problem i dag. Runt om i världen finns närmare 400 miljoner människor med diabetes. Det är dessutom ett problem som väntas öka snabbt; man räknar med att hela 600 miljoner personer kommer att ha diabetes år 2035.

Det är således många som lever med ett behov av att hålla koll på när det är dags för en insulindos, och som därför regelbundet mäter sina blodsockernivåer. Diabetiker är med andra ord tvungna att agera reaktivt. Det är ett väldigt klumpigt sätt att hantera en livslång sjukdom, anser design- och innovationskonsulterna på Fjords svenska kontor.

Kan göra förutsägelser
I mars 2015 började de därför utveckla konceptet Fjord Fido. Målet var att skapa en tjänst som hjälper diabetiker att förstå vad som påverkar blodsockret, i vilka kombinationer och under vilka förhållanden.

– Ett av syftena är att ge möjligheten att kontrollera ett större antal variabler än vad som är möjligt i dag, vilket kan underlätta livet för diabetiker eftersom de då inte behöver låta sjukdomen styra hur de lever, säger Jonas Höglund, Service design director på Fjord.

Genom att mäta och analysera sådant som kost, aktivitet och sömn med hjälp av till exempel en smart klocka kommer det gå att göra allt mer korrekta förutsägelser av hur blodsockret är på väg att påverkas. Det i sin tur gör att man vet hur mycket insulin som behövs – och när.

Minskade kostnader
– Verktyg för bättre kontroll och större förståelse hos användaren bidrar till bättre blodsockernivåer, vilket har en direkt påverkan på välbefinnandet hos diabetiker. Dessutom minskar det kostnader för samhället, eftersom man minskar risken att användaren drabbas av akuta besvär, säger Jonas Höglund.

Samhällskostnaderna är redan i dagens läge skyhöga; den sjukvård som globalt är relaterad till diabetes kostar omkring 550 miljarder dollar per år. Tar man då med i beräkningen att antalet diabetiker ska öka med 50 procent på 20 år är det uppenbart att detta är en viktig samhällsekonomisk fråga.

Levande tjänst
I dagens läge existerar tjänsten enbart som koncept, och Fjord genomför nu bland annat en utredning för att säkerställa att de följer de lagar och riktlinjer som finns för hälsotjänster i EU, USA och en del andra marknader.

– Fjord Fido ska vara en ”levande tjänst”, vilket bland annat innebär att den kommer att bli bättre ju mer man använder den. Dessutom kommer den att kunna användas som plattform för ett flertal andra sjukdomar, till exempel astma eller Parkinsons.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton