Stockholmarna tycker till via app

Publicerad: 2015-12-18 07:55 | Kategorier:

Stockholms stad satsar hårt på att införa mer moderna verktyg i sin verksamhet, inte minst i dialogen med medborgarna. Ett lyckat exempel på ett sådant verktyg är appen ”Tyck till”, som används flitigt för både felanmälningar och klagomål.

Den digitala transformationen påverkar hela samhället, inklusive de offentliga verksamheterna. Det har Stockholms stad tagit fasta på och arbetar nu målmedvetet mot att modernisera sina rutiner och verktyg. Appen ”Tyck till”, som är ett led i detta arbete, lanserades i februari 2014 och har mottagits väl av huvudstadens invånare.

I oktober 2015 hade appen laddats ner 17 000 gånger och under perioden januari-november 2015 hade omkring 40 000 ärenden kommit in via appen. Ungefär lika många hade rapporterats in via den webbtjänst som har motsvarande funktioner.

Potthål och klotter
Med appen kan man enkelt göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på Stockholms trafik- och utemiljö.

– Det handlar ofta om något man inte är nöjd med, det är ju som regel då man hör av sig. Ungefär hälften av ärendena är felanmälningar och en nästan lika stor del är klagomål, berättar Erik Johansson, presstalesperson på Trafikkontoret i Stockholms stad.

Mycket har handlat om sådant som potthål i asfalten, trasig gatubelysning, klotter och överfulla papperskorgar. Fast också närmare ettusen ärenden som innehållit beröm.

Använder gps-funktion
Erik Johansson konstaterar att efterfrågan på den här tjänsten har varit mycket stor.

– Många är väldigt engagerade i sin närmiljö och vill gärna just tycka till. Med appen har blivit mycket lättare, eftersom det är bara är några knapptryckningar som behövs.

Genom att använda mobilens inbyggda gps-funktion kan användaren slippa ange plats själv. Dessutom går det att bifoga bilder så att det blir ännu tydligare vad ärendet gäller.

– Ytterligare en förenkling är att man inte behöver tänka på vilken förvaltning som har ansvar för det aktuella ärendet, som det har varit tidigare. Nu är det en väg in till oss, och vi satsar överlag på att arbeta som ett gemensamt kontor i högre grad.

Betalar parkering med app
En annan populär app från Stockholms stad är ”Betala P”, som lanserades för drygt två år sedan. Den kan man använda för att betala sin parkering i förväg, avbryta parkeringen när som helst eller förlänga p-tiden vid behov.

– Den appen har under hösten 2015 kommit upp i mer än 100.000 aktiva användare, vilket är över förväntan. Det är tydligt att den har gjort att det är lättare att hitta p-plats, eftersom det har blivit en större rotation. Vi har också kunnat ta ner ett antal p-automater, som är dyra i drift och ofta utsätts för skadegörelse.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton