ACT – ett sätt att slippa stressen

Publicerad: 2015-12-21 13:23 | Kategorier:

När gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut allt mer så blir det svårare att koppla av helt. Nu ökar intresset för metoder som kan bidra till att hitta lugnet. ACT är en av dem.

Stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dagens Sverige. En av anledningarna är att gränserna för arbetslivet har blivit allt mer otydliga, det menar psykologen Fredrik Livheim.

– Förr utförde man sitt jobb under de bestämda arbetstiderna, och sedan gick man hem. Visst kunde man vara tvungen att arbeta under press, men det var lättare att kunna släppa det när man kom hem, säger han.

Nu handlar allt fler yrkesroller om informationshantering, vilket har inneburit en ökad frihet i tid och rum. Samtidigt har det blivit svårare att koppla bort jobbstressen.

Hantera motgångar
Fredrik Livheim har intresserat sig för mindfulness i över två decennier, och har numera inriktat sig på den relativt nya metoden ACT för att hjälpa till att lösa stressproblem. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy, där alltså acceptans är en bärande del.

– Det kan vara klokt att acceptera det man inte kan förändra. Det kommer ofrånkomligen att dyka upp motgångar och svårigheter, och vi behöver hantera dessa på ett effektivt sätt så att vi kan leva det liv vi vill leva.

Fredrik Livheim förklarar att ACT i grunden handlar om att definiera vad som är viktigt i livet, och att ställa sig frågan vad som hindrar en att ta steg i den riktningen.

Beteenden är inlärda
– Mindfulness är en väsentlig del av ACT, men jag upplever att det går att ta ”genvägar” med ACT för att få de resultat man vill nå, till exempel minskad stress och en ökad förmåga att fokusera.

ACT kan också ses som en vidareutveckling av den populära terapiformen KBT, eftersom att man utgår från tanken att beteenden är inlärda och kan läras om.

– All den stress som finns i dag orsakar mycket lidande för många människor. Dessutom kostar det otroligt mycket pengar för landets företag och för samhället i stort, säger Fredrik Livheim.

Han har emellertid hopp om att det kan vända, bland annat för att han ser att metoderna för att minska stress blir allt mer spridda. Många vårdcentraler erbjuder till exempel terapi i form av såväl KBT och ACT.

TIPS: SJÄLVHJÄLP MOT STRESS
Nyligen lanserades Papilly, en svensk lösning där forskare och experter har kombinerat vetenskapliga metoder med digital teknik för att skapa självhjälpsmetoder för de nya folksjukdomarna. Först ut är Stressprogrammet, ett interaktiv digital tjänst som hjälper användaren att själv genomföra förändringar. Fredrik Livheim är en av de experter som har medverkat i utvecklingen av Papilly.
Papilly kostar 99 kr/månad (ett program tar två månader).

4 APPAR FÖR ETT ÖKAT LUGN
• Jag Här Nu (iOS), svenska, 30 kr
• Mindfulness Appen (Android/iOS), svenska, 15 kr/20 kr
• Stressa ner (Android/iOS), svenska, cirka 30 kr
• Breathe2Relax (Android/iOS), engelska, gratis

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton