Bilfirman som trycker gasen i botten

Publicerad: 2014-05-13 15:03 | Taggar: Effektivare kundtjänst, Så har andra gjort med Telias lösningar Kategorier:

Hermibil valde Telia Jobbmobil Växel, en nätbaserad tjänst.

Hermibils behov

Växjöfirman Hermibil startade som en renodlad återför­säljare och verkstad inom bilbranschen. De senaste åren har tillväxten varit snabb och företaget har startat ett antal dotterbolag. Hermibil har dessutom vidgat verksamheten och sysslar numera även med konvertering och uthyrning.

– När vår konventionella företagsväxel totalförstördes i samband med blixtnedslag började vi leta efter en lösning som passade bättre för ett expansivt företag med många rörliga medarbetare, säger Johan Calmernäs som är servicemarknadschef.

Lösning

Hermibil valde Telia Jobbmobil Växel, en nätbaserad tjänst där vanliga mobiltelefoner fungerar som växelanknytningar. Det behövs alltså inte längre några fasta telefoner.

I tjänsten ingår en rad olika växelfunktioner, däribland svarsgrupp. Det betyder att inkommande samtal fördelas enligt vissa regler i en grupp av medarbetare.

Hermibil har också lagt upp en enkel talsvarsmeny, där kunderna snabbt kan komma fram till önskad funktion i företaget via knapptryckningar.

Resultat

– Talsvarsmenyn fungerar utmärkt. När vi aktiverade den blev det så tyst hos växeltelefonisten att hon trodde tele­fonen gått sönder, berättar Johan Calmernäs.

– De allra flesta kunder väljer alltså att själva koppla sina samtal. Detta har frigjort avsevärda resurser.

– Grovt skattat har vi fått loss minst fyra timmar per dag hos växeltelefonisten. Den tiden lägger hon numera på olika administrativa uppgifter. Resultatet är ett mer välskött företag, utan att det kostat oss något.

Lösningen har också givit rena kostnadsbesparingar. Eftersom medarbetarnas mobiler fungerar som växelan­ knytningar behövs inga fasta telefoner över huvud taget.

– Självklart blir det billigare när vi kan ha en telefon per person i stället för två.

Att Jobbmobil Växel bidrar till bättre telefonservice är också viktigt. Tack vare svarsgrupperna går det snabbare för kun­ den att komma fram till någon som fixar ärendet. Och med växelanknytningen i fickan är alla nåbara hela tiden.

– Säljarna är ofta ute på kundbesök och verkstadsperso­ nalen rör sig över stora ytor. Själv åker jag ofta mellan våra olika anläggningar. Oavsett vilket så är vi redo att ta inkom­ mande samtal, konstaterar Johan Calmernäs.

Dessutom har det blivit enklare att hantera hänvisningar. Medarbetaren lägger själv in sitt meddelande genom att skicka ett sms till ett visst nummer. Alternativt kan telefonis­ ten aktivera hänvisningen via webbverktyget.

– Kunderna tycker det är bra att få klart besked om vad som gäller när de försöker nå en person som inte kan svara för stunden.

År 2009 svängde konjunkturen neråt. Många företag gick på defensiven, men Hermibil valde en helt annan strategi.

– När det började gå trögt valde vi att satsa på expansion och marknadsföring. Telias effektiva telefonilösning underlättade den processen. Vi är ett ungt gäng som vill vara steget före, och jag tycker att vi har träffat helt rätt, summerar Johan Calmernäs.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton