Säkra molntjänster, finns de?

Publicerad: 2014-01-21 12:30 | Kategorier:

Molntjänster både lockar och skapar oro. Viss skepsis är berättigad, men fördelarna överväger ofta nackdelarna, menar Telias molnexpert Magnus Froste. Dessutom gör molntjänsteleverantörerna allt som står i deras makt för att skydda sin affär.

Företagens nyfikenhet kring molntjänster ökar. Samtidigt är oron och skepsisen stor kring säkerheten, inte minst efter att NSA-läckan Edward Snowden ifjol avslöjade ett systematiskt avlyssnande av molntjänster.

– Många företag har börjat fundera på var i världen deras information lagras. Det kan vara viktigt beroende på vilken typ av information som sparas och vilka krav man själv ställer på säkerheten, säger Telias molnexpert Magnus Froste.

Fördelar överväger nackdelar
I vissa fall är det lagrummet som styr. I Finland, till exempel finns en lag som säger att viss information inte får lämna landets gränser. I Sverige finns en mer flexibel inställning, även om molntjänsteleverantörer måste ta hänsyn till personuppgiftslagen (PuL).

Många stora företag och organisationer anser att fördelarna med molntjänster överväger riskerna. Till exempel accepterar Svt, som har valt Microsofts Office 365, att dess data lagras på Irland, inom EU. Däremot finns inga garantier för att backupen inte sker utanför EU.

En naturlig utveckling
Magnus Froste liknar debatten kring molntjänster med den som fördes när företag började outsourca sin it och datalagring.

– Från att ha lagrat data i sina egna serverrum började företagen att förlita sig på en partner utanför huset. De argument som då fördes fram mot detta är i stort sett desamma som används mot molntjänster i dag, säger han.

Molntjänster blir säkraste altenativet
Men det är ändå hälsosamt att känna skepsis, menar Magnus Froste. Ännu kan ingen garantera 100 procents säkerhet.

– Det man bör ha i åtanke är att molntjänsteföretagen gör allt som står i deras makt för att skydda sin affär. De har mer att bevisa och överbevisa och jobbar dagligen med frågor som gäller säkerhet, integritet och tillgänglighet.

– De är redan duktiga på det de gör, men de kommer att bli fenomenala och uppfylla de här sakerna vi är oroliga för i dag. I framtiden skulle jag tro att det är säkrare att köpa molntjänster än att förvara information lokalt, just för att molntjänsteleverantörerna har det som sin största utmaning i dag.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton