Den googlande patienten

Publicerad: 2014-04-02 13:08 | Kategorier:

Vård och omsorg genomgår just nu en digitalisering. Det ökade användandet av sociala medier och delningstrenden är bara ett av många tecken på att patienter vill ha mer makt och inflytande över sin vårdsituation. Och med det kommer nya krav på sjukvården.

Amerikanska nätverket ”Patients like me” har vunnit mark den senaste tiden. Nätverket bygger på att man delar med sig av sin sjukdomsbild och hittar likasinnade för att dela, diskutera och stötta varandra. Allt fler människor inser att de måste ta ett ökat ansvar för sin sjukvård - ett ansvar man också är villig att ta.

- Vården idag blir allt mer centraliserad runt mig som patient. Jag vill ha inflytande över den vård jag erbjuds och blir jag inte nöjd går jag vidare till någon annan som erbjuder mig det, säger Niklas Sundler, som är ansvarig för utveckling inom hälsovårdssektorn på Telia.

Nästa stora digitalisering
Det pratas om begreppet ”den googlande patienten”. Patienter har koll på tänkbara diagnoser och sjukdomar redan innan läkarbesöket, men också vilken typ av behandling som kan krävas. Och här spelar tillgänglig teknik en allt större roll.

- Vi har tagit stora teknikkliv på en mängd områden, nu är det vård och omsorgs tur. Här kommer nästa stora digitalisering att ske, säger Niklas Sundler.

Även om vi i Sverige inte har någon motsvarighet till ”Patients like me” utan motsvarande arbete sker via patientföreningar så görs många framsteg även här.

- Idag har mobilen mö;jlighet att fungera som en medicinsk hub. Den hjälper till vid förebyggande och direkta behandlingar. Och det ligger i linje med de krav vi har vant oss att ställa på mobilen - vi vill ha allting snabbt, enkelt och direkt, förklarar Niklas.

Sjukvården kostar mycket pengar, men det finns också mycket att spara med de nya teknikerna och här finns tydliga incitament för att driva utvecklingen ytterligare.

- Man tror att diabetesvården skulle kunna spara miljardbelopp bara i Stockholm med hjälp av appar som mä;ter din hälsa och föreslår åtgärder.

Vården möter nya utmaningar
Men det finns också utmaningar. Patienternas ökade kunskaper kan få konsekvenser för vårdföretagen - får du inte den hjälp du tycker att du behöver, söker du dig vidare till nya läkare som är mer mottagliga för diskussion kring din situation.

- Patienterna engagerar sig, på gott och ont. En medveten patient som kan ställa rätt frågor och ge utförliga beskrivningar är bra. Avigsidan är väl om man inte får det svar man vill ha och därmed söker sig vidare i systemet. En viss ödmjukhet för läkarens kunskap bör man ha även som patient. Det är svårt att tolka all information själv, avslutar Niklas Sundler

 

Tillbaka till nyhetsbrevet >>

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton