Tjänstebaserat datanät gynnar exporten

Publicerad: 2012-06-13 13:24 | Taggar: Kontor på flera ställen

Ett paneuropeiskt datanät som bara går och går och går. Detta är en av nyckelfaktorerna bakom Elfa Internationals exportframgångar. Företagets kompletta förvaringslösningar hjälper kunder i cirka 25 länder att skapa ordning och reda bland sina ägodelar.

- Vi har fem tillverkande enheter och åtta säljbolag i olika länder i Europa. Tio av dessa sajter har vi knutit ihop med en effektiv, ip-baserad datanätstjänst, berättar Örjan Johansson, it-chef hos Elfa International.

Lösningen gör att medarbetarna runt om i Europa får trygg och enkel tillgång till koncernens it-stöd, som produceras i ett datacenter i Västervik. Där har man koncentrerat det allra mesta av systemhantering och datalagring i en effektiv maskinpark.

- Stordriften är ekonomiskt fördelaktig. Dessutom blir underhållet och administrationen av vår it-miljö enklare. Det betyder att vi kan hålla tillbaka it-kostnaderna.

Avgörande med hög tillgänglighet
Datanätet utgör nervsystemet i Elfa Internationals verksamhet. Via nätet når man exempelvis affärssystemet, där det ingår moduler för produktionsstyrning, orderhantering och andra vitala verksamhetsprocesser.

- Den här arkitekturen innebär naturligtvis att nättjänstens tillförlitlighet hela tiden måste ligga på topp. Fungerar inte datakommunikationen så stannar företaget. Nu har vi kört lösningen i cirka sex år och vi ser tydligt i driftstatistiken att våra krav på tillgänglighet uppfylls med råge, berättar Örjan Johansson.

Det är inte bara affärssystemet som är beroende av ett stabilt nät. Elfa International har valt att virtualisera delar av sin Windows-miljö. Program och data för vissa av bolagen härbärgeras inte på användarnas egna datorer utan i datacentret i Västervik. Även här ligger ekonomiska motiv i botten.

- Vi slipper jobba med konfigurering, installation och underhåll på arbetsplatsdatorerna. Supportbehovet minskar också. Allt detta ger stora besparingar.

Minimalt med administration
Förutom den höga tillgängligheten är prestanda hos nätet en viktig faktor för Elfa International. I tjänsten finns möjligheten att ge förtur till datatrafiken från applikationer där fördröjning och långa svarstider kan bli irriterande. Sådan prioritering håller just på att införas i den virtualiserade Windows-miljön.
Att hantera ett funktionskritiskt företagsnät kan också innebära en hel del administration. Örjan Johansson konstaterar nöjt att i hans fall kräver skrivbordsarbetet minimalt med tid. Huvudorsaken är att nättjänsten som Elfa International valt erbjuder så kallad Single Point of Contact.

- Vi har också vår utsedda Account Manager som finns till hands och som hjälper oss med många frågor. På samma sätt är den tekniska supporten organiserad. Ett enda telefonnummer, oavsett problem.

- Utan den här nättjänsten hade jag tvingats att själv hålla kontakt med ett antal operatörer i olika länder och samordna deras insatser. Jag vågar knappt tänka på hur mycket tid det skulle ha krävt, summerar Örjan Johansson.
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton