Effektivare vårdplanering med videomöten

När en patient inom slutenvården ska skrivas ut till en annan vårdgivare är det viktigt med en så kallad samordnad vårdplanering. I den processen behöver en handfull aktörer ha regelbundna möten för att samordna insatserna tillsammans med patienten. I Stockholms-förorten Bromma provar stadsdelsförvaltningen videomöten för att effektivisera vården.

- Visserligen är det inte så långt från stadsdelsförvaltningens lokaler till det sjukhus där alla inblandade vanligen träffas. Men en tur-och-returresa tar ändå nästan två timmar. Dessutom behöver vi mötas ofta, så biståndshandläggarna kan spara rejält med tid tack vare video, konstaterar sjuksköterskan Maria Fors, projektledare i samverkansprojektet Trygga Goda Sammanhang.

Videomöten gör också att fler aktörer kan medverka i vårdplaneringen. Personal från hemtjänsten och vårdcentralen brukar sällan ha möjlighet att åka till ett fysiskt möte. Men att logga in till ett videomöte från den egna skrivbordsdatorn eller från en bärbar dator är betydligt enklare.
 
Strukturerade möten ger kortare vårdtider
Lena Carling från Bromma stadsdelsförvaltning, även hon projektledare i samverkansprojektet, vill lyfta fram en annan aspekt av videomöten.

- Den här mötesformen kräver att man förbereder mötena bättre och gör dem tydligare och mer strukturerade. Det innebär att vårdplaneringen blir effektivare, vilket kan leda till att vårdtiderna kortas. Dessutom kan närstående till patienten medverka i mötena via telefon. Den som bor på en annan ort kan alltså ta del av vårdplaneringen för sin gamla mamma eller pappa.
 
Verklighetstrogen upplevelse
Den tekniska lösning som provas i projektet gör det möjligt att koppla ihop en rad olika typer av konferensutrustning. Patienten, som naturligtvis är huvudpersonen i vårdplaneringen, finns på Brommageriatriken. Därför har den mest avancerade utrustningen placerats där.

- Vi har byggt en särskild studio för ändamålet. Patienten kan se övriga mötesdeltagare i naturlig stolek via en stor, högupplöst bildskärm. Målet är att skapa en upplevelse som ligger väldigt nära det fysiska mötet, berättar Maria Fors.
 
Bekvämt med förprogrammerad bärbar dator
Hos stadsdelsförvaltningen står ett litet mindre videosystem. Vårdcentralerna använder sina befintliga stationära datorer, som kompletterats med skärmmonterad kamera och programvara.

- Omsorgsboendet och hemtjänsten har fått bärbara datorer som vi har förberett för videomöten. Det är viktigt att göra det så enkelt som möjligt för användaren. Man ska inte behöva dona med olika inställningar, utan bara ta fram datorn och koppla upp sig direkt i ett möte när man behöver det, konstaterar Lena Carling.

Läs mer om projektet Trygga Goda Sammanhang 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton